Sejarah Kewangan Islam Dan Perbankan Islam Di Malaysia

Apabila menyebut tentang perbankan Islam, sudah pasti semua orang memikirkan mengenai sistem perbankan yang berteraskan undang-undang Islam dan sudah semestinya patuh Syariah. Tetapi, tahukah kita sejarah di sebalik bermulanya perbankan Islam?

Benar, secara umumnya perbankan Islam merujuk kepada system perbankan yang mematuhi undang-undang Syariah. Di antara prinsip-prinsip asas yang diterapkan dalam perbankan Islam adalah perkongsian untung dan risiko pihak-pihak yang berurus niaga, jaminan keadilan untuk semua dan urus niaga yang berdasarkan aktiviti perniagaan dan berasaskan aset, selain meliputi transaksi-transaksi bank seperti urusan kiriman wang, surat-surat jaminan, surat-surat kredit serta tukaran wang asing.

Sejarah Penubuhan Perbankan Islam       

Bermulanya sistem kewangan Islam adalah bertitik tolak daripada peristiwa kebangkitan Islam sekitar akhir tahun 1960-an 1970-an. Sistem kewangan Islam ini membolehkan umat Islam untuk berurus niaga menggunakan sistem yang berlandaskan Syariah di mana ia melibatkan implikasi sosial yang berkait rapat dengan ajaran Islam.

Sistem ini juga menampilkan ciri-ciri khusus yang membezakan bank-bank Islam daripada bank-bank lain yang berlandaskan falsafah perbankan yang berbeza.

Di antara objektif utama penubuhan Bank Islam adalah untuk memenuhi keperluan umat Islam dari segi pengurusan perbankan di mana asas penerapan perniagaannya juga berlandaskan ajaran Al-Quran dan Sunnah.

Ia menerapkan konsep keadilan dan kesaksamaan demi kepentingan masyarakat seluruhnya. Objektif lain penubuhan bank Islam adalah berlandaskan dua faktor utama iaitu faktor keuntungan dan faktor tuntutan agama.

Di awal penubuhan perbankan Islam ini bermula apabila Mit Gharm Local Saving Bank ditubuhkan di Mesir pada tahun 1963 tanpa penggunaan istilah Syariah secara rasmi. “German Saving Bank” dijadikan sebagai model dalam penubuhan bank ini dan sedikit pengubahsuaian dijalankan untuk menepati konsep sebagai sebuah bank Islam.

Beberapa tahun kemudian, IDB (Islamic Development Bank) ditubuhkan pada sidang Menteri-Menteri Luar Organisation of Islamic Conference (OIC) pada tahun 1973. Negara-negara anggota OIC telah menyertai IDB dan membantu dalam perkembangan perbankan Islam di negara-negara anggota.

IDB terlibat secara aktif dalam menggunakan dana bank untuk mambangunkan masyarakat Muslim sedunia. Beberapa buah bank berkonsepkan perbankan Islam mula ditubuhkan, antaranya Dubai Islamic Bank yang ditubuhkan pada tahun 1975, Faisal Islamic Bank of Sudan pada tahun 1977, Faisal Islamic Egyptian Bank dan Islamic Bank Jordan pada tahun 1978, Islamic Bank of Bahran pada 1979, The International Islamic Bank of Investment and Development, Luxembourg pada 1980.

Wujudnya Tabung Haji dan Bank Islam

Di Malaysia, kewangan Islam bermula pada tahun 1963 dengan penubuhan Lembaga Tabung Haji (LTH). Ia merupakan satu mekanisme simpanan bagi umat Islam di Malaysia untuk membuat simpanan secara tetap dan berterusan bagi tujuan mengerjakan fardu haji. Dana ini seterusnya dilaburkan dalam sektor-sektor ekonomi negara yang produktif yang berorientasikan pulangan bebas riba’.

Seterusnya, Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) mula ditubuhkan pada tahun 1983 setelah penubuhan operasi Bank Islam dicadangkan kepada kerajaan sekitar tahun 1981. Bank ini menjalankan perniagaan perbankan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

Selain daripada itu, BIMB juga menawarkan produk-produk deposit seperti deposit semasa dan deposit simpanan yang berdasarkan konsep Al-Wadiah (dengan jaminan) dan deposit pelaburan yang berdasarkan konsep Al-Mudharabah (perkongsian keuntungan).

BIMB turut menawarkan kemudahan pembiayaan seperti pembiayaan modal kerja berdasarkan Al-Mudharabah jualan dengan tambahan untung), pembiayaan perumahan di bawah Bai’ Bithaman Ajil (jualan dengan harga tertangguh), sewaan berdasarkan Al-Ijarah dan pembiayaan projek berdasarkan Al-Musyarakah (perkongsian untung dan rugi).

Susulan daripada kejayaan pertubuhan perbankan Islam yang sebelumnya membawa kepada penubuhan bank Islam yang kedua, iaitu Bank Muamalat Malaysia Berhad pada 1 Julai 1999.

Sumber Rujukan:

Jemput baca:

Iklan

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Cara Nak Memohon Skim Perkeso Bagi Yang Bekerja Sendiri Serta 8 Manfaatnya

Ketika PKP dilaksanakan kepada rakyat Malaysia, semakin ramai rakyat negara yang kehilangan pekerjaan. Sektor industri yang semakin lemah dan bantuan kerajaan kepada rakyat Malaysia yang semakin meningkat, menunjukkan bahawa PKP ini dijangka akan berlaku untuk tempoh masa yang panjang.

Di antara kerja yang paling mendapat tempat pada ketika musim PKP ini adalah penghantar makanan. Penghantar makanan (rider) melalui motosikal menjadi sangat popular sehinggakan yang berjaya mendapat pendapatan sebanyak RM18,000 dalam masa dua bulan hasil daripada kerja menjadi rider untuk syarikat penghantar makanan.

Walaupun mendapat tempat di kalangan rakyat Malaysia yang telah kehilangan pekerjaan, kerja ini terdedah kepada risiko yang tinggi terutamanya ketika waktu puncak. Kita boleh lihat ramai di kalangan rider menghadapi kamalangan jalan raya yang boleh menjejaskan pendapatan harian mereka dan keluarga.

Mungkin ramai di antara rider ini tidak mempunyai insurans atau takaful untuk menampung kehidupan mereka jika berlaku kemalangan ketika melakukan tugas. Kini, pihak kerajaan telah memberi skim bantuan kemalangan melalui PERKESO.

Pastinya ramai yang tidak mengetahui kewujudan skim yang dikenali sebagai MATRIX ini. Skim ini merupakan satu skim yang disediakan oleh kerajaan bagi membantu golongan pekerja sendiri untuk melindungi diri mereka.

Jenis Pekerjaan Yang Layak

Bermula Januari 2020, skim MATRIX ini telah memperluaskan kategori bagi sesiapa yang bekerja sendiri di bawah 19 jenis kategori. Mereka yang layak adalah Warganegara Malaysia atau Pemastautin Tetap yang menjalankan pekerjaan sendiri dengan tujuan menjana pendapatan tanpa mengira had umur.

Jenis-jenis pekerjaan yang layak untuk mencarum adalah seperti berikut:

 • Pengangkutan Barangan dan Makanan           
 • Perniagaan Online
 • Pertanian     
 • Teknologi Maklumat
 • Penternakan
 • Pemprosesan Data
 • Perhutanan 
 • Ejen
 • Perikanan    
 • Perkhidmatan Profesional
 • Makanan      
 • Perkhidmatan Sokongan
 • Pembuatan  
 • Kesenian
 • Pembinaan  
 • Perkhidmatan Isi Rumah
 • Penjaja          
 • Penjagaan Perawatan dan Pemulihan Kesihatan
 • Premis Penginapan

Cara Mendaftar Skim MATRIX

Untuk memudahkan rakayat Malaysia mengambil skim ini, PERKESO telah menyediakan permohonan melalui dalam talian. Jom kita tengok cara-cara untuk mendaftar.

1. Layari https://matrix.perkeso.gov.my/mypass/login, masukkan nombor kad pengenalan dan nombor telefon bimbit bagi pertama kali daftar ke sistem Matrix ini untuk pendaftaran.

This image has an empty alt attribute; its file name is Cara-Nak-Memohon-Skim-Perkeso-Bagi-Yang-Bekerja-Sendiri1-700x347.jpg

2. Klik butang “SAYA BEKERJA SENDIRI”

3.Klik butang “Daftar” untuk mencarum di dalam skim ini

4. Pilih sektor pekerjaan

5. Isi maklumat lengkap diri sendiri

6. Pilih pelan caruman yang dikehendaki

7. Antara dokumen yang penting yang wajib dimiliki oleh pencarum adalah lesen SSM yang aktif.

Jumlah Caruman

Pencarum ada 4 pelan untku dipilih. Caruman yang dikenakan oleh PERKESO amat mampu milik jika dibandingkan dengan insurans atau takaful.

Para pencarum boleh memilih untuk membayar caruman mengikut kadar bulanan atau tahunan.

8 Manfaat Yang Diperolehi

Memang tiada siapa mahu kemalangan terjadi, tetapi kita haruslah bersedia untuk sebarang kemungkinan. Di antara manfaat yang bakal diperolehi adalah seperti yang berikut.

 • Faedah Perubatan
 • Faedah Hilang Upaya Sementara
 • Faedah Hilang Upaya Kekal
 • Faedah Elaun Layanan Sentiasa
 • Faedah Orang Tanggungan
 • Faedah Pengurusan Mayat
 • Kemudahan Pemulihan Jasmani atau Vokasional
 • Faedah Pendidikan

1. Faedah Perubatan

Mereka yang ditimpa bencana boleh mendapat rawatan perubatan secara percuma di klinik panel PERKESO atau klinik / hospital Kerajaan; atau

Membuat tuntutan bayaran ganti belanja kos rawatan di Pejabat PERKESO.

2. Faedah Hilang Upaya Sementara

Faedah Hilang Upaya Sementara dibayar sepanjang tempoh cuti sakitnya yang disahkan oleh doktor. Tempoh cuti sakit mestilah sekurang-kurangnya empat (4) hari termasuk hari kemalangan.

Perlu mengemukakan sijil cuti sakit.

Kadar bayaran RM30.00 – RM105.33 sehari berdasarkan pelan caruman yang dipilih.

3. Faedah Hilang Upaya Kekal

Hilang upaya kekal ertinya hilang upaya yang berkekalan hingga mengurangkan keupayaan seseorang untuk menjalankan pekerjaannya. Tuntutan boleh dibuat selepas tamat tempoh cuti sakit.

Kadar bayaran sebanyak 90% dari pilihan pendapatan bulanan yang diinsuranskan.

Contoh pengiraan Faedah Hilang Upaya Kekal (bayaran pukal) jika taksiran sama dengan 20% dengan faktor umur 8873 (umur bawah 20 tahun) dan kadar caruman RM592.80.

= (RM3,950 X 90% ÷ 30 hari) X 20% X 8873

= RM210,290.10

4. Elaun Layanan Sentiasa

Elaun diberikan kepada yang tidak berdaya sehingga memerlukan bantuan oleh orang lain.

Elaun bulanan sebanyak RM500.00.

5. Faedah Orang Tanggungan

Faedah Orang Tanggungan dibayar secara bulanan kepada yang meninggal dunia. Kadar bayaran sebanyak 90% daripada pilihan pendapatan bulanan yang diinsuranskan.

Orang Tanggungan Yang Layak Balu atau duda dan anak berumur di bawah 21 tahun. Jika tiada balu, duda atau anak

Ibu atau bapa; atau

Adik-beradik berumur di bawah 21 tahun; atau

Datuk nenek

Duda/balu, ibu/bapa, datuk/nenek menerima faedah sepanjang hayat

Anak menerima faedah sehingga berumur 21 tahun atau berkahwin (mana yang lebih awal). Jika sedang belajar di IPT, terima faedah sehingga mendapat ijazah pertama atau berkahwin (mana yang lebih awal)

Contoh pengiraan bayaran Faedah Orang Tanggungan kepada Isteri dan Anak.

Pelan Pendapatan Bulanan Pilihan Yang Diinsuranskan (Pencen Bulanan)

1. RM1,050 = RM1,050 X 90% = RM945.00

2. RM1,550 = RM1,550 X 90% = RM1,395.00

3. RM2,950 = RM2,950 X 90% = RM2,655.00

4. RM3,950 = RM3,950 X 90% = RM3,555.00

6. Faedah Pengurusan Mayat

Faedah Pengurusan Mayat sebanyak RM2,000.00 dibayar kepada mereka yang meninggal dunia akibat daripada bencana pekerjaan sendiri atau semasa menerima faedah hilang upaya.

7. Kemudahan Pemulihan Jasmani Atau Vokasional

Kemudahan permulihan dan vokasional diberikan secara percuma. Pemulihan jasmani ini termasuklah fisioterapi, pembedahan rekonstruktif, anggota tiruan, rawatan hemodialisis, kerusi roda, tilam khas, tongkat, commode chair, lampin dan banyak lagi.

Kemudahan vokasional pula seperti latihan dalam bidang elektrikal, jahitan, membaiki radio dan lain-lain.

8. Faedah Pendidikan

Faedah Pendidikan merupakan kemudahan dalam bentuk pinjaman atau biasiswa kepada anak yang telah meninggatl dunia atau menerima bayaran berkala faedah hilang upaya kekal dengan memenuhi syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan.

Sumber Rujukan: Perkeso

Iklan

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!