Sejarah Kewangan Islam Dan Perbankan Islam Di Malaysia

Apabila menyebut tentang perbankan Islam, sudah pasti semua orang memikirkan mengenai sistem perbankan yang berteraskan undang-undang Islam dan sudah semestinya patuh Syariah. Tetapi, tahukah kita sejarah di sebalik bermulanya perbankan Islam?

Benar, secara umumnya perbankan Islam merujuk kepada system perbankan yang mematuhi undang-undang Syariah. Di antara prinsip-prinsip asas yang diterapkan dalam perbankan Islam adalah perkongsian untung dan risiko pihak-pihak yang berurus niaga, jaminan keadilan untuk semua dan urus niaga yang berdasarkan aktiviti perniagaan dan berasaskan aset, selain meliputi transaksi-transaksi bank seperti urusan kiriman wang, surat-surat jaminan, surat-surat kredit serta tukaran wang asing.

Sejarah Penubuhan Perbankan Islam       

Bermulanya sistem kewangan Islam adalah bertitik tolak daripada peristiwa kebangkitan Islam sekitar akhir tahun 1960-an 1970-an. Sistem kewangan Islam ini membolehkan umat Islam untuk berurus niaga menggunakan sistem yang berlandaskan Syariah di mana ia melibatkan implikasi sosial yang berkait rapat dengan ajaran Islam.

Sistem ini juga menampilkan ciri-ciri khusus yang membezakan bank-bank Islam daripada bank-bank lain yang berlandaskan falsafah perbankan yang berbeza.

Di antara objektif utama penubuhan Bank Islam adalah untuk memenuhi keperluan umat Islam dari segi pengurusan perbankan di mana asas penerapan perniagaannya juga berlandaskan ajaran Al-Quran dan Sunnah.

Ia menerapkan konsep keadilan dan kesaksamaan demi kepentingan masyarakat seluruhnya. Objektif lain penubuhan bank Islam adalah berlandaskan dua faktor utama iaitu faktor keuntungan dan faktor tuntutan agama.

Di awal penubuhan perbankan Islam ini bermula apabila Mit Gharm Local Saving Bank ditubuhkan di Mesir pada tahun 1963 tanpa penggunaan istilah Syariah secara rasmi. “German Saving Bank” dijadikan sebagai model dalam penubuhan bank ini dan sedikit pengubahsuaian dijalankan untuk menepati konsep sebagai sebuah bank Islam.

Beberapa tahun kemudian, IDB (Islamic Development Bank) ditubuhkan pada sidang Menteri-Menteri Luar Organisation of Islamic Conference (OIC) pada tahun 1973. Negara-negara anggota OIC telah menyertai IDB dan membantu dalam perkembangan perbankan Islam di negara-negara anggota.

IDB terlibat secara aktif dalam menggunakan dana bank untuk mambangunkan masyarakat Muslim sedunia. Beberapa buah bank berkonsepkan perbankan Islam mula ditubuhkan, antaranya Dubai Islamic Bank yang ditubuhkan pada tahun 1975, Faisal Islamic Bank of Sudan pada tahun 1977, Faisal Islamic Egyptian Bank dan Islamic Bank Jordan pada tahun 1978, Islamic Bank of Bahran pada 1979, The International Islamic Bank of Investment and Development, Luxembourg pada 1980.

Wujudnya Tabung Haji dan Bank Islam

Di Malaysia, kewangan Islam bermula pada tahun 1963 dengan penubuhan Lembaga Tabung Haji (LTH). Ia merupakan satu mekanisme simpanan bagi umat Islam di Malaysia untuk membuat simpanan secara tetap dan berterusan bagi tujuan mengerjakan fardu haji. Dana ini seterusnya dilaburkan dalam sektor-sektor ekonomi negara yang produktif yang berorientasikan pulangan bebas riba’.

Seterusnya, Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) mula ditubuhkan pada tahun 1983 setelah penubuhan operasi Bank Islam dicadangkan kepada kerajaan sekitar tahun 1981. Bank ini menjalankan perniagaan perbankan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

Selain daripada itu, BIMB juga menawarkan produk-produk deposit seperti deposit semasa dan deposit simpanan yang berdasarkan konsep Al-Wadiah (dengan jaminan) dan deposit pelaburan yang berdasarkan konsep Al-Mudharabah (perkongsian keuntungan).

BIMB turut menawarkan kemudahan pembiayaan seperti pembiayaan modal kerja berdasarkan Al-Mudharabah jualan dengan tambahan untung), pembiayaan perumahan di bawah Bai’ Bithaman Ajil (jualan dengan harga tertangguh), sewaan berdasarkan Al-Ijarah dan pembiayaan projek berdasarkan Al-Musyarakah (perkongsian untung dan rugi).

Susulan daripada kejayaan pertubuhan perbankan Islam yang sebelumnya membawa kepada penubuhan bank Islam yang kedua, iaitu Bank Muamalat Malaysia Berhad pada 1 Julai 1999.

Sumber Rujukan:

Jemput baca:

Asingkan sedikit pendapatan anda dan tukarkan kepada bentuk emas. Kaedah termudah dan termurah di Malaysia buat masa ini bagi sesiapa nak simpan emas. Tak perlu 1 gram pun, minimum 0.25 gram.

Boleh mulakan simpanan emas patuh syariah dengan KAB Gold.

This image has an empty alt attribute; its file name is kab-gold-uncang-emas-800-700x990.jpg

Dengan minimum pembelian 0.25 gram emas atau serendah RM65 (berdasarkan harga emas RM260 segram), semuanya boleh dilakukan secara online.

Prosesnya sangat mudah:

  • Layari laman web KAB Gold
  • Lengkapkan borang pendaftaran
  • Verify emel

Kemudian dah boleh login dan buat pembelian pertama anda hari ini juga.

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pembiayaan Kewangan PKS

Adakah seorang usahawan perlu mendapatkan pembiayaan bagi perniagaannya? Jawapannya adalah perlu sekiranya untuk membantu atau mengekalkan aktiviti perniagaan, terutamanya untuk menjalankan operasi perniagaan mereka.

Selain daripada bank konvensional yang terdapat di Malaysia, usahawan boleh mencari institusi kewangan lain yang sesuai dengan perniagaan mereka. Antaranya ialah:

1. Institusi Kewangan Perbankan (Banking Financial Institutions)

Contoh institusi kewangan perbankan yang terdapat di Malaysia adalah seperti Bank Simpanan Nasional (BSN), Agro Bank, Bank Kerjasama Rakyat Malaysia (Bank Rakyat), Bank Pembangunan dan lain-lain lagi.

2. Institusi Kewangan Bukan Perbankan (Non-Banking Financial Institutions)

Terdapat dua contoh institusi kewangan bukan perbankan di Malaysia iaitu Credit Guarantee Corporation Malaysia (CGC) dan Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF). CGC berperanan untuk membantu usahawan mikro dan PKS yang tidak mempunyai cagaran/rekod yang mencukupi untuk mendapatkan kemudahan kredit daripada institusi kewangan dengan menyediakan perlindungan jaminan ke atas kemudahan tersebut manakala MIDF bertanggungjawab untuk menyediakan perkhidmatan kewangan dalam tiga (3) bidang teras perniagaan: perbankan pelaburan, pinjaman/pembiayaan pembangunan perniagaan dan pengurusan aset/dana.

3. Organisasi Pembangunan Usahawan (Entrepreneur Development Organisations)

Terdapat tiga organisasi di bawah Organisasi Pembangunan Usahawan yang terlibat dalam membantu usahawan dalam pembiayaan kewangan iaitu Perbadanan Nasional Berhad (Pernas), Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB) dan TEKUN Nasional. Pernas bertanggungjawab dalam membangunkan industri francais dan menambah bilangan usahawan francais melalui kepakarannya dalam menyediakan perkhidmatan dan produk yang berkualiti. Seterusnya, PUNB adalah sebuah perbadanan yang ditubuhkan untuk membantu usahawan PKS berdaya maju dalam bidang keusahawanan. Akhir sekali, TEKUN Nasional berperanan menyediakan kemudahan pinjaman/pembiayaan secara mudah dan cepat kepada bumiputera untuk memulakan dan memajukan lagi perniagaan mereka.

Walau bagaimanapun, sebelum anda membuat permohonan pinjaman/pembiayaan kewangan, pastikan anda mempertimbangkan perkara penting yang berikut. Dari manakah sumber pinjaman/pembiayaan anda? Pastikan pihak pemberi pinjaman/pembiayaan adalah yang berlesen dan berdaftar. Ini adalah kerana terdapat banyak laporan kes penipuan perkhidmatan pinjaman/pembiayaan kewangan, termasuklah yang menggunakan laman media sosial. Elakkan daripada menerima bantuan daripada ah long, iaitu syarikat atau individu yang tidak berlesen dan tidak berdaftar.

Sekiranya anda berhajat untuk membuat pinjaman dengan pihak bank, terdapat beberapa faktor yang perlu anda ambil kira untuk persediaan anda. Kertas kerja pinjaman dan pembiayaan sudah dibuat kemas dan lengkap. Upah konsultan pula mencecah ribuan ringgit. Namun, permohonan pinjaman masih ditolak pihak bank. Jadi, apakah faktor pertimbangan oleh pihak bank yang sebenarnya? Ini 5C yang sering menjadi pertimbangan mereka:

1. Character – Karakter

Bank akan mengkaji sejarah atau skor kredit pemohon yang telah diselaraskan kepada skala umum oleh agensi laporan kredit – sejarah kredit masa lalu. Misalnya, laporan CCRIS anda menunjukkan adakah anda membayar balik pinjaman/pembiayaan mengikut masa yang ditetapkan atau dipersetujui.

2. Capacity – Keupayaan

Bank akan mengkaji penyata aliran tunai syarikat yang lepas untuk mengenal pasti jangkaan jumlah pendapatan yang akan diperolehi daripada operasi perniagaan. Contohnya adalah kiraan Debt Service Ratio (DSR). Formula untuk kiraan DSR ialah Jumlah komitmen pinjaman / Pendapatan bersih (selepas ditolak cukai, KWSP, PERKESO dan lain-lain) x 100. Jawapan anda mesti kurang daripada 50% untuk rekod yang baik manakala anda mendapat lebih daripada 50%, bermakna rekod anda adalah tidak baik.

3. Capital – Modal

Modal untuk permohonan pinjaman/pembiayaan perniagaan sebaiknya mengandungi pelaburan peribadi ke dalam syarikat, perolehan tertahan (retained earnings), dan aset-aset lain yang dikawal oleh pemilik perniagaan.

4. Conditions – Tujuan

Pemberi pinjaman/pembiayaan perniagaan akan mengkaji keadaan seperti kekuatan dan kelemahan keseluruhan ekonomi syarikat dan tujuan pinjaman/pembiayaan termasuklah pelan semasa, masa hadapan dan sandaran (backup) untuk mengekalkan perniagaan semasa jika menghadapi perubahan ekonomi dan sama ada sektor perniagaan anda berada di bawah industri Berisiko Tinggi, contohnya seperti sektor pembinaan, kedai telefon dan lain- lain.

5. Collateral – Cagaran

Peminjam perniagaan mungkin menggunakan peralatan atau akaun belum terima, sebagai contoh hasil jualan ansuran seperti melalui kad kredit sebagai cagaran untuk mendapatkan pinjaman/pembiayaan, sementara penghutang individu pula biasanya meletakkan simpanan, pengangkutan atau rumah sebagai cagaran. Oleh itu, pemberi pinjaman/pembiayaan perniagaan akan melihat jenis keselamatan aset yang menjamin pembayaran balik seperti harta, peralatan besar/aset tetap/mesin dan sebagainya.

Jadi, berapa banyakkah C yang anda ada setakat ini?

Sebagai seorang usahawan, ilmu untuk membuat pinjaman/pembiayaan sangat penting agar anda tahu apa yang dilihat oleh institusi kewangan untuk meluluskan pinjaman/pembiayaan anda. Malah, anda juga akan mengetahui punca mengapa dan kenapa pinjaman anda tidak diluluskan oleh pihak bank. Kesimpulannya, penyata kewangan adalah amat penting bagi memperlihatkan keadaan kewangan dan prestasi sesebuah perniagaan. Hal ini adalah kerana ia menentukan tahap kesihatan kewangan perniagaan tersebut, malah menjadi tunjang utama untuk mendapatkan pinjaman/pembiayaan daripada pelbagai institusi kewangan.

Bagi mereka yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang perkhidmatan AKPK, pihak AKPK menyediakan perkhidmatan Pendidikan Kewangan yang boleh dimanfaatkan oleh semua individu isi rumah mahupun Perusahan Kecil dan Sederhana (PKS). Perkhidmatan ini boleh diakses daripada laman web power.akpk.org.my yang menyediakan pelbagai modul pendidikan kewangan serta laman web ask.akpk.org.my untuk pelbagai bahan pembelajaran kewangan— semuanya tersedia secara dalam talian. Kami juga mengalu-alukan mana-mana organisasi yang berhasrat menjemput kami untuk memberikan taklimat pengurusan kewangan kepada kakitangan mereka.

Selain itu, AKPK juga memberikan khidmat nasihat kewangan kepada mereka yang menghadapi masalah dalam bayaran balik pinjaman serta menawarkan bantuan melalui Program Pengurusan Kredit (PPK) untuk individu, dan Skim Penyelesaian Pinjaman Kecil (SPPK) untuk PKS dan perusahaan mikro. Melalui program dan skim ini, AKPK membantu untuk membuat rundingan dengan pihak bank atau pemberi kredit untuk menstrukturkan semula bayaran balik pinjaman dan merumuskan satu pelan bayaran balik pinjaman/pembiayaan baharu mengikut kemampuan semasa peminjam/pelanggan.

Jika anda memerlukan pelan penyelesaian pengurusan kewangan yang holistik, dapatkan terus daripada AKPK SECARA PERCUMA—TANPA EJEN. Layari services.akpk.org.my untuk mengakses perkhidmatan AKPK dengan menghantar borang dalam talian yang telah dilengkapkan untuk dihubungi oleh penasihat kewangan AKPK.

Semua khidmat nasihat kewangan dan pengurusan kredit kami adalah percuma dan kami tidak pernah melantik ejen atau pihak ketiga untuk berurusan bagi pihak kami. Berhubunglah terus dengan AKPK dan jangan terpedaya dengan panggilan atau tawaran pihak ketiga yang mendakwa sebagai kakitangan AKPK atau menawarkan perkhidmatan dengan bayaran/caj tambahan.

Untuk sebarang maklumat tentang pengurusan kewangan termasuklah panduan dan pautan kepada semua perkhidmatan AKPK, anda juga boleh melayari laman media sosial rasmi AKPK, iaitu @AKPKofficial di Facebook, Instagram, Twitter dan terbaharu di LinkedIn dan TikTok. #AKPKSahabatKewanganAnda