Pemakaian Amalan Terbaik Tadbir Urus Korporat Kekal Positif

Lebih banyak syarikat tersenarai mengguna pakai amalan terbaik seperti yang digariskan dalam Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia (MCCG) pada tahun 2019, berbanding pada tahun sebelumnya. Ketika mengumumkan Pemantauan Tadbir Urus Korporat (CG Monitor 2020) tahunannya hari ini, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) menyatakan bahawa bidang yang menunjukkan peningkatan dalam pemakaian tersebut adalah amalan Yang Dipertingkatkan (Step Up), proses pengundian dua peringkat dan amalan lembaga pengarah untuk menentukan imbuhan pengarah dan pengurusan kanan.

CG Monitor 2020 juga menampilkan pemerhatian terhadap tiga semakan tematik mengenai penerimaan resolusi dua peringkat, imbuhan lembaga pengarah syarikat tersenarai di Indeks FTSE Bursa Malaysia Top 100 (FBM 100) dan pengendalian mesyuarat agung secara maya sepenuhnya oleh syarikat tersenarai sejak Perintah Kawalan Pergerakan (PKP).

Tinjauan terhadap imbuhan lembaga pengarah menunjukkan jumlah imbuhan lembaga pengarah bagi tahun 2019 telah berkurangan sebanyak 11.7% berbanding tahun 2018. Imbuhan para pengarah eksekutif juga berkurangan sebanyak 14.5% manakala imbuhan pengarah bukan eksekutif meningkat sebanyak 6.2% pada tahun 2019.

Walaupun pemakaian proses pengundian dua peringkat untuk mengekalkan pengarah yang sudah lama berkhidmat telah meningkat, masih ada sebilangan besar pengarah bebas yang telah berkhidmat antara 20-40 tahun. SC memerhatikan bahawa penglibatan pemegang saham bukan besar dalam pengundian Tahap 2 masih rendah. Secara purata, hanya 40% pemegang saham bukan besar membuat pengundian mereka. Walaupun proses pengundian dua peringkat tidak wajib, SC amat menggalakkan para pemegang saham untuk mengguna pakai amalan ini untuk mengukuhkan pelantikan semula pengarah bebas yang telah berkhidmat lama. Begitu juga pemegang saham bukan besar hendaklah bangkit dan melaksanakan hak mereka dalam menentukan pelanjutan tempoh perkhidmatan pengarah-pengarah ini.

Pada 31 Ogos 2020, kepelbagaian gender dalam lembaga pengarah syarikat tersenarai menunjukkan sedikit peningkatan sebanyak 24.82% (2018: 23.68%) dalam 100 syarikat tersenarai teratas dan 16.96% (2018: 15.69%) dalam semua syarikat tersenarai. Ketika ini, terdapat lima syarikat dengan semua lembaga pengarahnya adalah lelaki dalam 100 syarikat tersenarai teratas, iaitu Comfort Glove Bhd, Focus Dynamics Group Bhd, Frontken Corporation Bhd, Guan Chong Bhd, dan Pentamaster Corporation Bhd.

SC juga berpuas hati memerhatikan bahawa syarikat-syarikat yang lebih kecil telah mengguna pakai pendekatan yang lebih telus berhubung penzahiran imbuhan bagi pihak pengurusan kanan berasaskan nama. Syarikat yang baru mengguna pakai amalan terbaik tersebut termasuk Ajinomoto Malaysia, Fibon Bhd, Malaysian Resources Corporation Bhd, Sunway Bhd dan Top Glove Bhd. Penzahiran dan ketelusan yang berkualiti akan membolehkan pihak berkepentingan memperoleh kefahaman yang lebih mendalam mengenai rangka kerja dan amalan tadbir urus korporat yang menyokong daya tahan dan pertumbuhan perniagaan syarikat, terutamanya dalam tempoh yang mencabar ini.

Untuk maklumat lanjut, muat turun Corporate Governance Monitor 2020 di www.sc.com.my.

Mengenai Suruhanjaya Sekuriti Malaysia:

Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC), sebuah badan berkanun yang melapor kepada Menteri Kewangan, ditubuhkan di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. Ia merupakan agensi kawal selia tunggal bagi pengawalseliaan dan pembangunan pasaran modal. SC mempunyai tanggungjawab langsung untuk menyelia dan memantau aktiviti institusi pasaran, termasuk bursa dan rumah penjelasan, dan mengawal selia semua individu yang dilesenkan di bawah Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007. Maklumat lanjut mengenai SC boleh didapati di laman sesawangnya di www.sc.com.my. Ikuti SC di twitter di @SecComMy untuk perkembangan terkini.

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tingkatkan Ilmu Muamalat Dan Isu Semasa

Kursus online Fiqh Muamalat dan isu semasa ini adalah merupakan rakaman 13 siri video selama hampir 10 jam yang menawarkan sijil di akhirnya. Ia adalah siri yang pernah disiarkan di stesen radio Klasik FM. Rakaman bagi kursus ini akan membantu anda dalam meningkatkan ilmu Muamalat terutama daripada sudut hukum-hukam dalam pengurusan kewangan moden, perbankan Islam serta menjawab pelbagai isu semasa berkaitan kewangan.

Kursus ini akan disampaikan oleh Dr Zaharuddin Abd Rahman, Pengarah Urusan Elzar Shariah Solutions Sdn Bhd dan juga penasihat Shariah di Suruhanjaya Sekuriti & KWSP Simpanan Shariah.

Di antara topik yang dibincangkan:

 1. Halal & Haram dalam Urusan Kewangan
 2. Elemen Haram dalam Riba dan Bentuk Semasanya
 3. Gharar dan Judi
 4. Iklan dan Promosi Dalam Perniagaan
 5. Hutang dan Kedudukannya Dalam Islam
 6. Perbankan Islam Satu Kewajiban
 7. Pelaburan Halal dan Ciri-Cirinya
 8. Jual Beli Saham dalam Islam
 9. Pelaburan dan Jual Beli Melalui Online
 10. Jual Beli dan Pelaburan Emas
 11. Forex Trading dan Hukum Hakamnya
 12. Hukum Perniagaan Insurans vs Takaful
 13. Kaedah dan Teknik Pembersihan Harta Haram

Link pendaftaran -> https://mycourse.my/courses/fiqh-muamalat-dan-isu-semasa-kewangan/