Pemakaian Amalan Terbaik Tadbir Urus Korporat Kekal Positif

Lebih banyak syarikat tersenarai mengguna pakai amalan terbaik seperti yang digariskan dalam Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia (MCCG) pada tahun 2019, berbanding pada tahun sebelumnya. Ketika mengumumkan Pemantauan Tadbir Urus Korporat (CG Monitor 2020) tahunannya hari ini, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) menyatakan bahawa bidang yang menunjukkan peningkatan dalam pemakaian tersebut adalah amalan Yang Dipertingkatkan (Step Up), proses pengundian dua peringkat dan amalan lembaga pengarah untuk menentukan imbuhan pengarah dan pengurusan kanan.

CG Monitor 2020 juga menampilkan pemerhatian terhadap tiga semakan tematik mengenai penerimaan resolusi dua peringkat, imbuhan lembaga pengarah syarikat tersenarai di Indeks FTSE Bursa Malaysia Top 100 (FBM 100) dan pengendalian mesyuarat agung secara maya sepenuhnya oleh syarikat tersenarai sejak Perintah Kawalan Pergerakan (PKP).

Tinjauan terhadap imbuhan lembaga pengarah menunjukkan jumlah imbuhan lembaga pengarah bagi tahun 2019 telah berkurangan sebanyak 11.7% berbanding tahun 2018. Imbuhan para pengarah eksekutif juga berkurangan sebanyak 14.5% manakala imbuhan pengarah bukan eksekutif meningkat sebanyak 6.2% pada tahun 2019.

Walaupun pemakaian proses pengundian dua peringkat untuk mengekalkan pengarah yang sudah lama berkhidmat telah meningkat, masih ada sebilangan besar pengarah bebas yang telah berkhidmat antara 20-40 tahun. SC memerhatikan bahawa penglibatan pemegang saham bukan besar dalam pengundian Tahap 2 masih rendah. Secara purata, hanya 40% pemegang saham bukan besar membuat pengundian mereka. Walaupun proses pengundian dua peringkat tidak wajib, SC amat menggalakkan para pemegang saham untuk mengguna pakai amalan ini untuk mengukuhkan pelantikan semula pengarah bebas yang telah berkhidmat lama. Begitu juga pemegang saham bukan besar hendaklah bangkit dan melaksanakan hak mereka dalam menentukan pelanjutan tempoh perkhidmatan pengarah-pengarah ini.

Pada 31 Ogos 2020, kepelbagaian gender dalam lembaga pengarah syarikat tersenarai menunjukkan sedikit peningkatan sebanyak 24.82% (2018: 23.68%) dalam 100 syarikat tersenarai teratas dan 16.96% (2018: 15.69%) dalam semua syarikat tersenarai. Ketika ini, terdapat lima syarikat dengan semua lembaga pengarahnya adalah lelaki dalam 100 syarikat tersenarai teratas, iaitu Comfort Glove Bhd, Focus Dynamics Group Bhd, Frontken Corporation Bhd, Guan Chong Bhd, dan Pentamaster Corporation Bhd.

SC juga berpuas hati memerhatikan bahawa syarikat-syarikat yang lebih kecil telah mengguna pakai pendekatan yang lebih telus berhubung penzahiran imbuhan bagi pihak pengurusan kanan berasaskan nama. Syarikat yang baru mengguna pakai amalan terbaik tersebut termasuk Ajinomoto Malaysia, Fibon Bhd, Malaysian Resources Corporation Bhd, Sunway Bhd dan Top Glove Bhd. Penzahiran dan ketelusan yang berkualiti akan membolehkan pihak berkepentingan memperoleh kefahaman yang lebih mendalam mengenai rangka kerja dan amalan tadbir urus korporat yang menyokong daya tahan dan pertumbuhan perniagaan syarikat, terutamanya dalam tempoh yang mencabar ini.

Untuk maklumat lanjut, muat turun Corporate Governance Monitor 2020 di www.sc.com.my.

Mengenai Suruhanjaya Sekuriti Malaysia:

Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC), sebuah badan berkanun yang melapor kepada Menteri Kewangan, ditubuhkan di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. Ia merupakan agensi kawal selia tunggal bagi pengawalseliaan dan pembangunan pasaran modal. SC mempunyai tanggungjawab langsung untuk menyelia dan memantau aktiviti institusi pasaran, termasuk bursa dan rumah penjelasan, dan mengawal selia semua individu yang dilesenkan di bawah Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007. Maklumat lanjut mengenai SC boleh didapati di laman sesawangnya di www.sc.com.my. Ikuti SC di twitter di @SecComMy untuk perkembangan terkini.

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

UOB Malaysia Ubah Pengalaman Perbankan Digital Untuk Pelanggan Korporat Melalui UOB Infinity

Kuala Lumpur, Malaysia, 10 Ogos 2022 – Pelanggan korporat UOB Malaysia dapat mengurus keperluan perbankan mereka dengan cara yang lebih mudah dan diperibadikan tidak lama lagi.

UOB Infinity menawarkan papan pemuka dalam talian yang boleh disesuaikan, justeru membenarkan pelanggan memberi keutamaan dan memaparkan maklumat yang paling penting bagi mereka secara visual. Pelanggan korporat, dengan sepintas lalu, dapat melihat keadaan kewangan syarikat, termasuk pasaran luar negara mereka.

Pada platform digital ini, pelanggan boleh menguruskan pelbagai aktiviti perbankan domestik dan rentas sempadan, daripada menyemak akaun UOB di beberapa pasaran sehinggalah kepada melakukan pembayaran tempatan dan antarabangsa, tanpa perlu log masuk ke berbilang platform.

Untuk pelanggan dalam perjalanan, UOB Infinity juga boleh dimuat turun sebagai aplikasi mudah alih. Log masuk biometriknya melalui soft token membolehkan akses yang lebih pantas dan kebenaran transaksi yang dipermudahkan sambil mengekalkan keselamatan. Soft token aplikasi mudah alih ini dilengkapi dengan pengesahan berbilang faktor bagi membolehkan syarikat meluluskan dan menjelaskan transaksi.

Puan Ng Wei Wei, Ketua Pegawai Eksekutif, UOB Malaysia, berkata, “Pelancaran UOB Infinity hari ini merupakan satu lagi bukti komitmen UOB Malaysia dalam membantu syarikat korporat menyesuaikan diri dengan realiti baharu ekonomi digital. Kami telah membangunkan UOB Infinity untuk menangani pelbagai keperluan korporat selepas mempertimbangkan pandangan daripada pelanggan kami. Ini termasuk keperluan perdagangan dan keupayaan untuk menjejaki syarikat mereka dalam masa nyata di semua pasaran di mana mereka beroperasi. Matlamat kami adalah untuk membantu pelanggan meningkatkan kecekapan operasi mereka dan membuat keputusan perniagaan yang lebih baik melalui pendigitalan, selain membantu mereka merebut peluang serantau melalui kesalinghubungan Bank.”

Kepastian dan ketelusan yang lebih tinggi apabila membuat pembayaran rentas sempadan

UOB Infinity juga menangani kekurangan penjejakan dalam masa nyata apabila pelanggan korporat membuat pembayaran rentas sempadan. Penyelesaian digital ini menyediakan pemberitahuan masa nyata kepada perniagaan melalui SMS atau e-mel apabila pembayaran mereka berjaya dikreditkan ke dalam akaun penerima, oleh itu mereka tidak perlu bersusah payah menyemak status transaksi secara manual.

Pelanggan juga akan dimaklumkan tentang caj untuk transaksi rentas sempadan, termasuk caj daripada bank perantara. Ciri ini memberi perniagaan lebih ketelusan tentang kos yang ditanggung untuk transaksi tersebut. Ini membantu mengelakkan berlakunya pertikaian dalam jumlah akhir yang diterima oleh penerima akibat caj yang terlibat.

Encik Lucas Chew, Ketua Negara Perbankan Transaksi, UOB Malaysia berkata, “Dengan UOB Infinity, pelanggan korporat kami dapat mengurus perbankan mereka dengan cara yang lebih mudah, bijak dan diperibadikan melalui antara muka mesra pengguna dan kefungsian baharu yang lebih luas. Syarikat korporat juga dapat mengurus aliran tunai mereka dengan lebih cekap selain melihat maklumat akaun dalam masa nyata di beberapa pasaran dan juga mengakses pelbagai transaksi perbankan domestik dan rentas sempadan secara dalam talian. Melangkaui kemudahan ini, kami juga telah memastikan bahawa transaksi mereka boleh dijalankan dengan selamat melalui token digital Infinity Secure kami.”

Aplikasi mudah alih dengan rangkaian fungsi pembayaran yang komprehensif

Peningkatan dalam penggunaan pembayaran elektronik untuk transaksi perniagaan pada masa kini bermakna aplikasi UOB Infinity membolehkan pelanggan korporat mengurus semua keperluan pembayaran mereka dengan cekap melalui peranti mudah alih.

Pelanggan boleh membuat pelbagai jenis pembayaran – daripada pembayaran bil tempatan kepada pemindahan dana domestik dan rentas sempadan. Aplikasi ini menyokong perkhidmatan seperti GIRO Antara Bank, DuitNow, JomPAY, Sistem Pemindahan Dana dan Sekuriti secara Elektronik Masa Nyata (RENTAS) dan juga pemindahan bertelegraf.

UOB sentiasa menyokong pelanggannya dalam usaha mereka ke arah mengamalkan pembayaran dan kutipan secara digital. Pada separuh pertama 2022, UOB Malaysia menyaksikan peningkatan lebih lima kali ganda dalam bilangan transaksi korporat DuitNow berbanding tempoh yang sama pada tahun lepas.

Untuk terus memacu penggunaan kutipan tanpa sentuh, pelanggan juga boleh menjana kod QR melalui UOB Infinity untuk meminta bayaran DuitNow daripada pembeli mereka.

Aplikasi mudah alih UOB Infinity boleh dimuat turun daripada Google Play dan Apple App Store. Pelanggan juga boleh menyediakan log masuk biometrik mereka sendiri untuk mengakses aplikasi mudah alih ini dengan lebih mudah. Pengguna platform perbankan internet perniagaan sedia ada UOB Malaysia, UOB BIBPlus, boleh log masuk ke UOB Infinity dengan maklumat yang sama.

Untuk maklumat lanjut tentang UOB Infinity, sila layari: www.uob.com.my/infinity.