Pemakaian Amalan Terbaik Tadbir Urus Korporat Kekal Positif

Lebih banyak syarikat tersenarai mengguna pakai amalan terbaik seperti yang digariskan dalam Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia (MCCG) pada tahun 2019, berbanding pada tahun sebelumnya. Ketika mengumumkan Pemantauan Tadbir Urus Korporat (CG Monitor 2020) tahunannya hari ini, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) menyatakan bahawa bidang yang menunjukkan peningkatan dalam pemakaian tersebut adalah amalan Yang Dipertingkatkan (Step Up), proses pengundian dua peringkat dan amalan lembaga pengarah untuk menentukan imbuhan pengarah dan pengurusan kanan.

CG Monitor 2020 juga menampilkan pemerhatian terhadap tiga semakan tematik mengenai penerimaan resolusi dua peringkat, imbuhan lembaga pengarah syarikat tersenarai di Indeks FTSE Bursa Malaysia Top 100 (FBM 100) dan pengendalian mesyuarat agung secara maya sepenuhnya oleh syarikat tersenarai sejak Perintah Kawalan Pergerakan (PKP).

Tinjauan terhadap imbuhan lembaga pengarah menunjukkan jumlah imbuhan lembaga pengarah bagi tahun 2019 telah berkurangan sebanyak 11.7% berbanding tahun 2018. Imbuhan para pengarah eksekutif juga berkurangan sebanyak 14.5% manakala imbuhan pengarah bukan eksekutif meningkat sebanyak 6.2% pada tahun 2019.

Walaupun pemakaian proses pengundian dua peringkat untuk mengekalkan pengarah yang sudah lama berkhidmat telah meningkat, masih ada sebilangan besar pengarah bebas yang telah berkhidmat antara 20-40 tahun. SC memerhatikan bahawa penglibatan pemegang saham bukan besar dalam pengundian Tahap 2 masih rendah. Secara purata, hanya 40% pemegang saham bukan besar membuat pengundian mereka. Walaupun proses pengundian dua peringkat tidak wajib, SC amat menggalakkan para pemegang saham untuk mengguna pakai amalan ini untuk mengukuhkan pelantikan semula pengarah bebas yang telah berkhidmat lama. Begitu juga pemegang saham bukan besar hendaklah bangkit dan melaksanakan hak mereka dalam menentukan pelanjutan tempoh perkhidmatan pengarah-pengarah ini.

Pada 31 Ogos 2020, kepelbagaian gender dalam lembaga pengarah syarikat tersenarai menunjukkan sedikit peningkatan sebanyak 24.82% (2018: 23.68%) dalam 100 syarikat tersenarai teratas dan 16.96% (2018: 15.69%) dalam semua syarikat tersenarai. Ketika ini, terdapat lima syarikat dengan semua lembaga pengarahnya adalah lelaki dalam 100 syarikat tersenarai teratas, iaitu Comfort Glove Bhd, Focus Dynamics Group Bhd, Frontken Corporation Bhd, Guan Chong Bhd, dan Pentamaster Corporation Bhd.

SC juga berpuas hati memerhatikan bahawa syarikat-syarikat yang lebih kecil telah mengguna pakai pendekatan yang lebih telus berhubung penzahiran imbuhan bagi pihak pengurusan kanan berasaskan nama. Syarikat yang baru mengguna pakai amalan terbaik tersebut termasuk Ajinomoto Malaysia, Fibon Bhd, Malaysian Resources Corporation Bhd, Sunway Bhd dan Top Glove Bhd. Penzahiran dan ketelusan yang berkualiti akan membolehkan pihak berkepentingan memperoleh kefahaman yang lebih mendalam mengenai rangka kerja dan amalan tadbir urus korporat yang menyokong daya tahan dan pertumbuhan perniagaan syarikat, terutamanya dalam tempoh yang mencabar ini.

Untuk maklumat lanjut, muat turun Corporate Governance Monitor 2020 di www.sc.com.my.

Mengenai Suruhanjaya Sekuriti Malaysia:

Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC), sebuah badan berkanun yang melapor kepada Menteri Kewangan, ditubuhkan di bawah Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993. Ia merupakan agensi kawal selia tunggal bagi pengawalseliaan dan pembangunan pasaran modal. SC mempunyai tanggungjawab langsung untuk menyelia dan memantau aktiviti institusi pasaran, termasuk bursa dan rumah penjelasan, dan mengawal selia semua individu yang dilesenkan di bawah Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007. Maklumat lanjut mengenai SC boleh didapati di laman sesawangnya di www.sc.com.my. Ikuti SC di twitter di @SecComMy untuk perkembangan terkini.

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tiga Agensi Bermandat Bumiputera Dijajar Semula Bagi Lonjakkan Penyertaan Ekonomi Bumiputera Secara Mampan

CYBERJAYA, 20 Mei (Bernama) — Tiga agensi bermandat bumiputera di bawah kawal seliaan Kementerian Ekonomi dijajar semula selaras dengan matlamat Kerajaan MADANI untuk memperkasa dan melonjakkan penyertaan ekonomi bumiputera secara strategik, mampan dan berkesan, kata menterinya, Rafizi Ramli. 

Beliau berkata ia akan dijayakan melalui kerjasama pintar dan inovatif antara sektor awam dan swasta, sejajar dengan prinsip Kerajaan MADANI yang memberikan keutamaan kepada inklusiviti, keberkesanan dan kelestarian.

“Penjajaran semula strategi dan pelaksanaan bagi Unit Peneraju Agenda Bumiputera (TERAJU), Yayasan Peneraju (YP) dan Ekuiti Nasional Bhd (Ekuinas) dilaksanakan setelah mengambil kira pandangan pelbagai pihak berkepentingan melalui sesi libat urus yang telah dijalankan awal tahun ini.

“Inisiatif penjajaran semula ini juga dilakukan susulan Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia Ke-12 (KSP RMKe-12) yang telah menggariskan strategi untuk memperkukuh peranan agensi mandat bumiputera dalam penyampaian agenda bumiputera,” katanya dalam ucapan pada Majlis Menskalakan Penciptaan Nilai Bumiputera di sini hari ini.

Lebih 500 orang termasuk wakil perusahaan bumiputera pelbagai saiz, pemimpin korporat, syarikat berkaitan kerajaan dan agensi kerajaan hadir pada majlis itu.

Rafizi berkata menerusi penjajaran semula ini, YP, TERAJU dan Ekuinas akan memainkan peranan yang khusus dalam ekosistem keusahawanan bumiputera. 

Katanya YP akan fokus kepada pembangunan bakat untuk meningkatkan kelas pencipta nilai bumiputera manakala TERAJU akan bertindak sebagai ‘super-scaler’ dalam memacu pertumbuhan dan memperluas skala syarikat bumiputera kepada tahap lebih tinggi dan kompetitif di arena global.

Beliau berkata Ekuinas pula akan terus memacu penciptaan kekayaan dan penglibatan ekonomi bumiputera melalui pemilikan ekuiti korporat.

“Menjelang 2030, hasil daripada penjajaran semula ini, ketiga-tiga agensi terlibat telah diberikan sasaran yang perlu dicapai. 

“YP perlu menyediakan 10,000 bakat bumiputera yang bersedia untuk bersaing dan menjadi pemain industri, TERAJU pula disasarkan untuk menyediakan kemudahan pembiayaan berjumlah RM1 bilion menerusi kerjasama dengan sektor swasta serta membangunkan dan meningkatkan keupayaan sebanyak 1,000 syarikat,” katanya.

Beliau berkata Ekuinas akan menyokong lebih banyak syarikat usahawan bumiputera yang mempunyai rekod prestasi dan keuntungan yang cemerlang. 

Melalui dana berjumlah RM800 juta, katanya Ekuinas akan melabur untuk menyokong pertumbuhan syarikat, memastikan mereka terus berkembang dan mencapai kejayaan yang lebih besar di pasaran.

Pada majlis itu, Rafizi turut menyaksikan beberapa pertukaran dokumen penyataan persefahaman antaranya antara TERAJU dan Leave a Nest bagi peluang kolaborasi dan rangkaian melalui ekosistem strategik, akses pembiayaan dan sokongan pembuatan prototaip.

Selain itu, TERAJU juga bakal berkolaborasi dengan Malaysian Institute of Economic Research bagi program pemudahcaraan melalui depositori Korporat Bumiputera, khidmat rundingan dan khidmat nasihat. 

Ia juga akan berkolaborasi dengan SIRIM Bhd bagi program pemudahcaraan melalui khidmat rundingan dan khidmat nashat yang memfokuskan kepada produk teknologi dan perkhidmatan.

TERAJU juga akan berkolaborasi dengan institusi kewangan seperti Bank Muamalat Malaysia Bhd, RHB Islamic Bhd, MIDF Bhd, MBSB Bank Bhd, Sabah Credit Corporate, Maybank Islamic Bhd, SME Bank, Agrobank, Bank Rakyat, Credit Guarantee (CGC), Exim Bank, PERNAS, Development Bank of Sarawak bagi mewujudkan kemudahan pembiayaan bernilai RM1 bilion untuk syarikat bumiputera.

— BERNAMA

TAG: Rafizi Ramli, penjajaran, bumiputera, Yayasan Peneraju, TERAJU, Ekuinas