Klasifikasi Generasi Dan Kepentingan Mereka Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dunia

Setiap generasi manusia mempunyai kisah mereka yang tersendiri. Untuk artikel kali ini, kita akan mengupas tentang ciri-ciri yang terdapat pada sesebuah generasi dan kepentingan mereka terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dunia.

Secara asasnya, manusia pada zaman sekarang terbahagi kepada 5 generasi utama yang dimulai dengan Silent Generation sehingga sekarang iaitu generasi digital.

Teori generasi ini mula diperkenalkan oleh dua orang ahli sosiologi dan falsafah Eropah yang berasal dari Jerman iaitu Karl Mannheim dan José Ortega y Gasset dari Sepanyol. Mereka berdua merupakan manusia terawal yang membukukan klasifikasi generasi manusia pada era 1920-an sehingga 30-an dan kemudian dikembangkan oleh beberapa orang ahli sociologist yang lain sehingga ke hari ini.

Di antara kepentingan untuk mengklasifikasi generasi ini adalah bagi mengenal ciri-ciri yang terdapat dalam sesuatu generasi daripada segi kehidupan mereka dibesarkan, pendedahan terhadap teknologi dan sumbangan mereka terhadap perkembangan ekonomi dunia.

1. Silent Generation

Generasi pertama yang dikenali sebagai Silent Generation atau Traditionalist lahir pada tahun 1920-an sehingga 1945. Generasi ini dikenali sebagai Silent Generation disebabkan generasi mereka tidak begitu menonjol berbanding dengan generasi yang lain.

Generasi ini merupakan generasi yang lahir ketika era The Great Depression dan juga era perang dunia kedua. Mereka mengalami kesukaran ketika zaman remaja mereka dan disebabkan itulah, mereka merupakan generasi yang sangat rajin.

Silent Generation merupakan generasi yang paling setia kepada majikan mereka berbanding generasi yang lain.

2. Baby Boomers

Generasi kedua pula dikenali sebagai generasi Baby Boomers yang lahir di antara tahun 1946 sehingga 1964. Mereka digelar sebagai generasi Baby Boomers disebabkan pada waktu itu kerana kadar kelahiran bayi meningkat dengan mendadak.

Mereka merupakan generasi yang mengalami perubahan teknologi pada peringkat pertama dan perkembangan media massa yang baru bermula. Mereka juga merupakan golongan yang paling kaya di dunia pada ketika ini.

3. Gen-X

Generasi ketiga adalah Gen-X yang lahir di antara tahun 1965 sehingga tahun 1976. Mereka dikenali sebagai generasi pertengahan daripada segala aspek.

Daripada segi teknologi, mereka dikenali sebagai generasi hybrid di mana penggunaan teknologi di dalam hidup mereka adalah sederhana. Mereka juga merupakan pekerja yang paling optimum dalam syarikat iaitu paling senang untuk berkerjasama.

Gen-X juga merupakan generasi yang paling mengutamakan keseimbangan di dalam pekerjaan dan kehidupan atau work-life balance.

4. Gen-Y

Generasi yang keempat iaitu Gen-Y juga dikenali sebagai generasi milenial. Buat masa ini, generasi ini merupakan generasi yang terpenting di dalam pertumbuhan ekonomi dunia kerana pasaran dunia pekerjaan dipenuhi oleh generasi ini.

Generasi ini mempunyai ciri-ciri yang unik berbanding dengan generasi yang sebelumnya. Generasi ini merupakan generasi penyewa, iaitu banyak di antara kalangan generasi ini tidak mempunyai rumah sendiri.

Gen-Y juga merupakan generasi yang paling pintar dan mempunyai tahap pelajaran yang paling tinggi di kalangan semua generasi. Namun, Gen-Y merupakan generasi yang paling tidak setia kepada majikan.

5. Gen-Z

Generasi yang terakhir adalah Gen-Z atau dikenali sebagai generasi digital. Generasi ini lahir di antara tahun 1995 sehingga tahun 2010. Generasi ini merupakan generasi yang menikmati segala kemudahan teknologi internet yang berkembang pesat pada era mereka.

Generasi ini merupakan generasi yang banyak bersosial di dalam alam maya berbading dengan alam nyata. Mereka juga generasi yang independent (tidak bergantung kepada ibu bapa), self confident dan autonomous.

Sumber Rujukan:

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kerajaan Peruntuk Dana RM100 Juta Untuk Galak Inovasi Kewangan Islam — PM Anwar

KUALA LUMPUR, 28 Mei (Bernama) — Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengulangi komitmen kerajaan terhadap inovasi kewangan Islam melalui perkongsian dan mengumumkan peruntukan dana sebanyak RM100 juta untuk meningkatkan lebih banyak inovasi sedemikian.

Selaras dengan komitmen itu, Anwar, yang juga Menteri Kewangan mengumumkan dua inovasi kewangan gabungan yang baharu — program perintis memastikan perniagaan halal mengamalkan konsep hijau atau mesra alam, dan ‘Projek Hassan’.

Program perintis perniagaan halal yang mengamalkan konsep hijau itu merupakan kerjasama antara Bank Pembangunan Islam (IsDB), Kementerian Kewangan, Bank Negara Malaysia (BNM) dan Bank Dunia. 

Anwar berkata, program itu bertujuan membantu perniagaan halal di Malaysia dalam peralihan kepada amalan yang lebih hijau dan mampan dengan menyediakan pembinaan kapasiti teknikal, peralatan untuk mengukur dan melaporkan pelepasan gas rumah hijau, pembiayaan peralihan dan pensijilan.

Sementara itu, Projek Hassan ialah kerjasama antara Lembaga Zakat Negeri Kedah, Majlis Pimpinan MIFC (MLC), Persatuan Perbankan Islam dan Institusi Kewangan Malaysia dan Universiti INCEIF, yang bertujuan meningkatkan inisiatif zakat untuk meningkatkan status sosio-ekonomi golongan asnaf di Kedah.

 “Melalui kerjasama ini, RM10 juta disasarkan bukan sahaja untuk mengukuhkan komuniti asnaf tetapi juga menambah baik faedah langsung hasil tuaian untuk pesawah,” kata beliau dalam ucap tama di Forum Global mengenai Ekonomi dan Kewangan Islam (GFIEF) hari ini.

Selain itu, Anwar berkata Malaysia juga mesti berinovasi dan memanfaatkan konsep wakaf.

“Pada Mac 2024, kerajaan meluluskan geran sebanyak RM100 juta ke arah penubuhan dana wakaf MARA, menumpukan kepada pendanaan sumbangan swasta bagi tujuan melanjutkan pelajaran dan keusahawanan,” kata beliau.

Perdana Menteri berkata, kerajaan telah melanjutkan insentif cukai untuk menampung inisiatif wakaf berasaskan saham dan memperuntukkan sebanyak RM500 juta pembiayaan pinjaman untuk pembangunan hartanah di atas tanah wakaf.

“Selain itu, Suruhanjaya Sekuriti (SC) akan memperkenalkan pengumpulan dana untuk pembangunan wakaf melalui pembiayaan rakan setara dan platform pendanaan awam ekuiti, dengan kerajaan menyediakan pembiayaan padanan melalui Malaysia Co-Investment Fund (MyCIF) pada kadar pembiayaan sifar peratus,” kata Anwar.

Perdana Menteri juga mengalu-alukan lebih banyak inisiatif dalam bidang ini yang akan meluaskan skop ekonomi dan mewujudkan pelbagai peluang bagi perniagaan kecil dan sederhana serta individu yang kurang bernasib baik.

“Transformasi bukan sahaja mengenai menangani jurang, ia juga mengenai menerima dan menyesuaikan diri dengan masa depan,” katanya.

Tambahan pula, Anwar berkata mencapai pematuhan Syariah dalam aset digital dan kontrak pintar semata-mata tidak mencukupi.

“Kita mesti memastikan teknologi ini dibangunkan dan dilaksanakan dengan cara untuk memperkasakan rakyat kita, mewujudkan perpaduan dan perpaduan yang lebih erat dalam kalangan negara kita dan memberi kita lebih banyak kebebasan untuk membina masyarakat yang mampan dan berdaya tahan,” kata beliau.

— BERNAMA