Ibra’: Rebat Wajib dalam Pembiayaan

Lebih 80% produk pembiayaan perbankan Islam berasaskan konsep jual beli sama ada ianya merupakan kontrak Murabahah, Bai Bithaman Ajil (BBA), Bai Inah, atau Tawarruq.

Kesemua kontrak ini melibatkan akad jual beli aset pendasar (underlying asset) daripada satu pihak kepada satu pihak yang lain, iaitu di antara bank dan pelanggan mereka.

Dalam pengoperasian pembiayaan di antara pelanggan dan pihak bank, satu transaksi jual beli aset pendasar atau komoditi akan dilakukan dan seterusnya satu obligasi hutang akan dihasilkan di mana pelanggan akan membayar hutang itu kepada pihak bank secara ansuran.

Obligasi hutang itu terbit daripada penjualan aset atau komoditi daripada bank kepada pelanggan pada harga jualan atau istilahnya Selling Price. Selling Price ini merangkumi jumlah pembiayaan atau biasa disebut sebagai principal ditambah dengan kadar keuntungan bank.

Contohnya: Kita ke Bank untuk memohon pembiayaan peribadi sebanyak RM10,000. Bank akan menjual kepada kita komoditi dengan harga RM10,000 tambah Kadar Keuntungan Siling atau Kadar Keuntungan Kontrak (Ceiling Profit Rate/Contracted Profit Rate) dengan kadar kebiasaannya 10-12%. Kontrak pembiayaan 10 tahun pada kadar keuntungan 10% bermakna Selling Price yang dikenakan adalah RM15,858.00.

RM15,858.00 itu akan menjadi obligasi hutang kita.

Kerana inilah ada yang mengatakan pembiayaan di perbankan Islam lebih mahal berbanding perbankan konvensional. Realitinya, angka RM20,000 itu adalah kadar maksimum dan kadar sebenar yang dikenakan kepada kita adalah lebih rendah daripada itu.

Kadar sebenar dikenakan kepada kita dipanggil Kadar Keuntungan Efektif (Effective Profit Rate), yang berubah mengikut perubahan Kadar Dasar Semalaman (Overnight Policy Rate, OPR) dan Kadar Bank (Bank Rate, BR). Dalam hampir semua keadaan kecuali pada waktu krisis di mana OPR akan mencanak naik, bayaran kepada bank tidak akan sampai jumlah RM20,000 tersebut.

Setelah selesai pembayaran atau dalam keadaan di mana kita membuat pembayaran awal, pihak Bank diwajibkan memberi Ibra’.

Apa itu Ibra’? 

Ibra’ adalah istilah bahasa Arab yang bermaksud pelepasan hak. Dalam istilah perbankan ia merujuk kepada pihak Bank yang melepaskan haknya untuk menerima bayaran kadar untung yang menjadi sebahagian daripada jumlah Selling Price.

Bahasa mudahnya Ibra’ adalah Rebat.

Di awal era perbankan Islam, Ibra’ ini bergantung kepada pihak bank masing-masing sama ada diberikan kepada pelanggan atau tidak. Namun bermula 1 November 2011, garis panduan Ibra’ oleh Bank Negara Malaysia (BNM) telah dikuatkuasakan.

Garis panduan ini mewajibkan bank-bank Islam memberikan Ibra’ kepada pelanggannya dalam keadaan-keadaan tertentu. Garis panduan tersebut juga menunjukkan cara kiraan dan jenis-jenis keadaan yang mewajibkan pemberian Ibra’ tersebut.

Garis Panduan Ibra’: https://www.bnm.gov.my

Contoh pengiraan Ibra’ dalam penyelesaian awal (early settlement) bagi Pembiayaan Perbankan Islam adalah seperti berikut:

Perbezaan amalan perbankan Islam dan perbankan konvensional adalah kewujudan caj penyelesaian awal. Perbankan Islam tidak dibenarkan mengenakan caj ini, sebaliknya ia perlu memberi Ibra’ kepada pelanggannya.

Harga Jualan :RM15,858.09

Jumlah Pembiayaan/Prinsipal : RM10,000

Kadar Keuntungan Siling (KKS) : 10%

Kadar Keuntungan Efektif (KKE) : 6%

Tempoh Pembiayaan : 10 tahun (120 bulan)

Cara Pembayaran : Bulanan

Ini adalah contoh mudah di mana Harga Jualan adalah RM15,858.09.

Namun itu hanya berlaku sekiranya pelanggan membuat bayaran ansuran mngikut KKS 10%, walaubagaimanapun pembayaran menurut KKE pada 6% menyebabkan di akhir pembiayaan iaitu bulan ke 120, pelanggan hanya membayar jumlah sebanyak RM13,322.46 (RM 10,000 + RM 3,322.46) sahaja.

Baki sebanyak RM 2,535.63 (RM15,858.09 – RM 12,322.46) dikira sebagai Ibra’ atau pemberian Rebat oleh pihak Bank.

Manakala sekiranya pelanggan memutuskan untuk membuat penyelesaian awal pada bulan ke-50, dia hanya perlu membayar baki RM6,543.48 maka jumlah Ibra’nya adalah RM15,858.09 – RM 6,543.48 = RM9,314.61.

Perbezaan ketara di antara perbankan Islam dan perbankan konvensional juga adalah pada KKS di mana caj bank pada pelanggan tidak boleh dan tidak akan melebihi kadar siling itu, berbeza dengan perbankan konvensional yang tidak meletakkan apa-apa kadar siling.

Dalam keadaan krisis seperti pada tahun 1998 di mana Kadar Pinjaman Asas (Base Lending Rate) yang ditetapkan oleh BNM pada 12.27%, kadar ansuran pelanggan akan turut meningkat melebihi apa yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian.

Maka selepas ini apabila kita berkunjung ke Bank untuk urusan pembiayaan, tanyakan pegawai tersebut berapakan kadar ansuran maksimum menurut KKS. Ini memberi peluang untuk kita berfikir kembali tahap kemampuan kita untuk 10-30 tahun tempoh pembiayaan yang akan datang.

Ditulis oleh Arham Merican, pegawai Shariah di salah sebuah bank Islam antarabangsa dan sedang melanjutkan pengajian peringkat Sarjana dalam bidang Pengajian Pembangunan. Meminati bidang ekonomi dan Shariah dengan fokus pada pemberdayaan modal insan.

Nak Deposit Rumah Pertama? ‘Overlap’ Hutang? Bayar Tunggakan PTPTN?

Ringankan tanggungan semasa anda dengan pembiayaan peribadi berkonsep syariah di platform Direct Lending. Dapatkan pinjaman kadar rendah untuk satukan semua hutang mahal anda. Semak kelayakan secara percuma. Anda boleh semak dahulu & mohon kemudian. Tiada apa-apa caj yang dikenakan.

KLIK sini untuk terima pembiayaan bank & koperasi yang bersesuaian dengan posisi kewangan anda.

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Risiko Yang Akan Dihadapi Sebagai Penjamin

Pak Teh nak tanya satu soalan, anda pernah jadi penjamin untuk sesiapa tak? Biasanya, kita akan jadi penjamin untuk ahli keluarga atau rakan yang rapat dengan kita sahaja. Kalau kenalan yang tidak rapat mungkin sukar untuk kita jadi penjamin. Takut perkara yang tak diingini berlaku, akan menjadi risiko buat diri kita.

Kenapa berisiko? Teka siapa yang perlu tanggung untuk bayar hutang jika peminjam tidak boleh nak jelaskan?  Sudah tentulah penjamin yang perlu tanggung segala hutang peminjam. Sebab itu pentingnya anda untuk baca artikel ni dahulu sebelum bersetuju untuk menjadi penjamin sesiapa sekali pun.

Apa Syarat Nak Jadi Penjamin?

 • Berumur 18 tahun ke atas
 • Tidak diisytihar bankrap
 • Waras dan berupaya untuk faham segala dokumen jaminan yang berkaitan
 • Sanggup menjadi penjamin tanpa ada tekanan daripada keluarga atau rakan

Ada 2 jenis penjamin yang anda perlu tahu iaitu penjamin sosial dan bukan sosial. Untuk makluman, sosial di sini apabila anda menjadi penjamin untuk tujuan pendidikan, perumahan dan kenderaan. Sebab-sebab lain seperti pinjaman perniagaan itu dikira penjamin bukan sosial.

Hak Sebagai Penjamin

Antara hak penjamin sebelum dan selepas tandatangan perjanjian adalah:

 1. Sebelum menandatangan perjanjian:
 • Dapatkan khidmat guaman sebelum anda menandatangan kontrak
 • Minta salinan dan fahamkan segala dokumen yang berkaitan termasuklah surat atau kontrak jaminan

2. Selepas menandatangan perjanjian:

 • Tanya maklumat terkini seperti baki tertunggak akaun peminjam
 • Boleh minta peminjam selesaikan bayaran cepat jadi anda tidak perlu menjadi penjamin dalam satu masa yang lama
 • Minta peminjam untuk bayar balik apa yang anda sudah bayar ke institusi kewangan, jika peminjam tidak dapat selesaikan hutang yang dipinjam

Betul Ke Jika Peminjam Tidak Bayar, Kita Kena Bayarkan?

Ya, betul. Namun tidak semudah yang disangka. Jika diikutkan Akta Kebankrapan 1967, ramai penjamin diserang jika peminjam buat masalah. Tapi, cara ini timbulkan masalah lain pula. Dari tahun 2007 sehingga 2014, hampir 7000 penjamin sosial bankrap sebab mereka tidak mampu bayar semula.

Sebab itu, kerajaan mengemaskini akta tersebut. Jadi tidaklah hanya penjamin perlu tanggung, sedangkan bukan salah penjamin. Sekarang ini, bank akan mencari peminjam dahulu sebelum penjamin. Contohnya seperti sita aset peminjam atau apa sahaja untuk selesaikan hutang sebelum menyita penjamin. 

Jika pihak bank mengenakan tindakan kepada penjamin, perlu ada dan tunjuk bukti bahawa pihak bank sudah buat tuntutan yang sama pada peminjam tetapi tak berjaya. 

Dengan pindaan akta ini juga, bank tidak boleh bankrapkan penjamin sosial. Untuk penjamin bukan sosial, masih boleh dijatuhkan bankrap bergantung pada keputusan mahkamah. Maksudnya, mahkamah perlu rasa puas hati dulu dengan segala tindakan yang pihak bank sudah ambil.

Apa Lagi Risiko Jadi Penjamin?

 1. Skor kredit rosak

Lagi satu, rekod kredit anda juga akan terjejas. Tak kisahlah peminjam bayar tepat pada masa atau lewat. Jika lambat, lagi teruk. Bila rekod kredit tidak cantik, akan menjadi susah kepada anda nak mohon pinjaman atau pelaburan.

2. Aset boleh disita

Bukan itu sahajea, aset anda juga akan disita dan dikawal oleh Jabatan Insolvensi untuk bayar semua hutang tersebut.

3. Boleh muflis (penjamin bukan sosial)

Tak dinafikan yang risiko paling besar apabila menjadi penjamin ini adalah bankrap. Bila kedua-dua pihak tidak mampu untuk bayar semula, jadi itu sajalah caranya. Cuma, bank perlu tunggu 6 tahun selepas tarikh hantar tuntutan pertama ke penjamin sebelum ambil tindakan undang-undang. Kalau nilai hutang sama atau lebih daripada RM50,000(Akta Kebankrapan 1967). 

Antara Soalan Yang Biasa Ditanya

Soalan: Penjamin kena tanggung tak kalau ada perubahan dengan jumlah kena bayar (peminjam mintak ekstra loan)?

Jawapan: Tidak. Nilai yang ditambahkan itu kena ada penjamin yang lain. Jumlah pinjaman sudah lain, jadi perlu ada jaminan yang baru. Anda boleh tolak permintaan peminjam jika diminta untuk menjadi penjamin.

Soalan: Macam mana jika penjamin tiba-tiba nak tarik diri daripada kontrak?

Jawapan: Boleh, tiada masalah. Perlu mendapat pengesahan dahulu daripada institusi kewangan. Mereka boleh bersetuju tanpa syarat atau perlu ganti dengan penjamin baru. Mereka juga boleh untuk tidak bersetuju melainkan peminjam sudah bayar separuh atau dah selesaikan hutang pokok.

Soalan: Kalau ada di antara penjamin meninggal dunia, macam mana? Apa akan berlaku?

Jawapan: Kena tengok semula jenis jaminan. Sama ada jaminan bersama atau jaminan bersama dan berasingan. Jika jaminan bersama, tanggungjawab itu akan disambung oleh penjamin-penjamin yang lain. Tapi, jika jenis jaminan bersama dan berasingan, waris penjamin yang meninggal dunia itu akan selesaikan hutang peminjam.

Faham Dan Semak Kontrak Jaminan Terlebih Dahulu

Selagi tidak 100% faham, jangan tandatangan walaupun satu dokumen. Kalau ada sesiapa yang paksa ada untuk tandatangan, jangan layan. Lagi-lagi jika anda rasa tak sedap hati dari awal. Mungkin anda tahu yang peminjam ini memang tidak mampu untuk bayar semula atau jenis susah nak dibawa berbincang.

Jangan pula anda jadi penjamin tanpa rela kemudian buat tidak tahu. Anda perlu tahu jumlah maksimum yang boleh dijamin, terma dan syarat, dan paling penting sekali perlu tahu siapa penjamin yang lain.

Artikel asal adalah daripada Loanstreet

Baca juga: