6 Kategori Kontrak Dalam Perbankan Islam

Seperti yang kita sedia maklum, perbezaan di antara Perbankan Islam dan Konvensional adalah terletak pada kontrak. Namun adakah kita betul-betul faham maksud kontrak tersebut?

Di sini disenaraikan 6 kategori kontrak dalam Perbankan Islam yang perlu kita ketahui supaya tidak berlaku sebarang kekeliruan.

1. Kontrak Berasaskan Jualan

Contoh : Tawarruq

Kontrak jenis ini adalah di antara penjual dan pembeli. Ia dipraktiskan dalam pembiayaan peribadi, kad kredit, dan perumahan.

Definisi : Pelanggan membeli komoditi secara pembayaran tangguh dengan tujuan menjual semula komoditi tersebut dengan harga rendah untuk mendapatkan tunai. Dalam realiti Perbankan Islam, ianya melibatkan empat pihak iaitu pelanggan, pihak bank, penjual dan pembeli komoditi.

2. Kontrak Berasaskan Ekuiti

Contoh : Mudharabah

Kontrak jenis ini adalah di antara pelabur dan pengusaha. Ia dipraktiskan dalam akaun pelaburan.

Definisi : Pelanggan akan melaburkan modal kepada pihak bank, manakala pihak bank pula akan menggunakan modal tersebut dalam perniagaan yang patuh shariah. Keuntungan dan kerugian akan dikongsi secara bersama mengikut nisbah yang telah dipersetujui.

*Info tambahan: Pemberi modal – kerugian modal, manakala pengusaha – kerugian masa dan tenaga

3. Kontrak Berasaskan Sewa Beli

Contoh : Ijarah

Kontrak jenis ini adalah di antara penyewa dan tuan punya aset. Ia dipraktiskan dalam pembiayaan sewa beli kenderaan.

Definisi : Pihak bank akan membeli kenderaan dan pelanggan akan menyewa kenderaan tersebut sehingga satu tempoh yang ditetapkan. Apabila tempoh sewaan telah tamat tempoh dan pelanggan juga membayar secara konsisten, kenderaan tersebut akan menjadi milik pelanggan sepenuhnya.

4. Kontrak Berasaskan Upah

Contoh : Wakalah, Ujrah

Kontrak jenis ini adalah di antara pelanggan dan wakil pelanggan. Ia dipraktiskan dalam Takaful.

Definisi : Pelanggan melantik pengendali Takaful untuk menguruskan wang yang dicarumkan setiap bulan. Pengendali Takaful bertanggungjawab memastikan caruman diuruskan dengan telus dan patuh shariah. Upah akan dikenakan kepada pelanggan bagi perkhidmatan tersebut.

5. Kontrak Berasaskan Jaminan

Contoh : Ar-Rahnu, Takaful, Wadiah

Kontrak jenis ini adalah di antara pelanggan dan pihak yang memberi jaminan. Ia dipraktiskan dalam perniagaan Ar-Rahnu.

Definisi : Pelanggan memajak barang kemas untuk mendapatkan tunai melalui Ar-Rahnu. Pengendali Ar-Rahnu menjamin keselamatan barang kemas tersebut dan akan memulangkan barang kemas tersebut apabila pembiayaan dilunaskan oleh pelanggan dalam tempoh waktu yang
telah dipersetujui.

6. Kontrak Berasaskan Tabarru’

Contoh : Takaful, Waqf, Sedekah

Kontrak jenis ini adalah berkonsepkan derma. Ia dipraktiskan dalam Takaful.

Definisi : Peserta akan mendermakan duit caruman di dalam satu tabung untuk kegunaan peserta yang mengalami kesusahan. Setiap peserta saling menjamin untuk tolong-menolong di antara satu sama lain.

Dengan artikel ini, diharap dapat memupuk kesedaran kita berkenaan kontrak di dalam Perbankan Islam yang membezakannya dengan Perbankan Konvensional.

Wallahu A’lam Bishawab

Ditulis oleh Azharul Adha Bin Dzulkarnain
Berkelulusan Sarjana Kewangan dan Perbankan Islam
Boleh dihubungi melalui emel [email protected]

Iklan

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Salah Faham dan Kurangnya Kesedaran berkenaan Perbankan Islam di Kalangan Masyarakat

Bila sebut sahaja Perbankan Islam, macam-macam mitos dan pendapat dikeluarkan di kalangan kita. Ada yang kata ianya hanyalah ‘copy paste’ daripada yang Konvensional dan tukar nama produk kepada Islamik sahaja. Ada juga yang kata Perbankan Islam lebih kejam berbanding Perbankan Konvensional.

Bermacam-macam persepsi negatif yang boleh mengundang tanggapan buruk terhadap Perbankan Islam, lebih-lebih lagi yang memberi persepsi negatif itu adalah dari seorang Muslim.

Jika diimbas dari sudut sejarah, Perbankan Islam dah pun menapak di Malaysia dengan tertubuhnya Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) pada tahun 1983, yang dikawalselia oleh Bank Negara Malaysia (BNM) di bawah Akta Perbankan Islam 1983.

Dah Lama Di Malaysia, Tapi Tahap Kesedaran Masih Rendah

Walaupun telah 36 tahun lamanya berada di Malaysia, terdapat banyak salah faham berkenaan Perbankan Islam, ditambah lagi dengan kurangnya kesedaran orang ramai berkenaan produk-produk Islamik.

Utusan Malaysia telah melaporkan pada 14 Januari 2019 bahawa, 60 peratus Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) tidak menyedari tentang adanya kemudahan pembiayaan perniagaan Islam yang disediakan. Selain daripada itu, produk Islamik yang ditawarkan bukan hanya untuk orang Islam sahaja, ia juga terbuka untuk masyarakat bukan Islam.

Laporan tersebut juga menyatakan bahawa setakat September 2018, Kewangan Islam mempunyai aset perbankan berjumlah RM874 billion atau 30.4% daripada jumlah keseluruhan aset perbankan di Malaysia.

Secara asasnya, Perbankan Islam perlu terhindar daripada 3 perkara iaitu gharar (ketidaktentuan), maysir (perjudian), dan riba (faedah). Berikut merupakan isu-isu yang sering disalahtafsir berkenaan dengan operasi Perbankan Islam dan penerangan untuk menepis dakwaan tersebut:

1. Sama Dengan Perbankan Konvensional

Kita ambil contoh mudah daripada segi pengenaan caj penalti bayaran lewat. Perbankan Konvensional mengenakan caj penalti bayaran lewat secara ‘compounded interest’, berbeza dengan Perbankan Islam yang mengenakan ta’widh. Ta’widh tidak dikira secara ‘compounded interest’ dan dikenakan sebagai tujuan pampasan kepada bank di atas kerugian kerana menerima bayaran lewat dari pelanggan.

Boleh rujuk jadual di bawah sebagai perbandingan (kita ambil penalti/ta’widh sebanyak 1% sebagai contoh):

Bank Konvensional

Jumlah Akhir Tunggakan = RM10,303.01

Bank Islam

Jumlah Akhir Tunggakan = RM10,300

*Bayangkan jika jumlah tunggakan besar, akan terdapat perbezaan ketara antara Perbankan Islam dan Perbankan Konvensional

2. Pintu Belakang Kepada Riba (Back Door Riba)

Untuk makluman, pembiayaan yang ditawarkan oleh produk Islamik adalah berkonsepkan kontrak tawarruq. Modus operandi kontrak tawarruq adalah seperti di bawah:

Modus operandi di atas dengan jelas menunjukkan ada transaksi yang berlaku dalam kontrak tawarruq, walaupun kita akui kebanyakan pelanggan tidak menyedari proses ini (mungkin pegawai jualan bank boleh memainkan peranan untuk penerangan kepada pelanggan).

3. Lebih Mahal

Dalam kaedah Perbankan Islam, harga jualan akan ditentukan mengikut kadar siling. Ini menyebabkan pelanggan akan nampak seolah-olah ianya sangat mahal. Pada hakikatnya, bayaran ansuran masih bersandarkan kadar keuntungan efektif yang berkait rapat dengan kadar faedah semalaman yang ditentukan oleh BNM.

Bank akan memberikan ibra’(diskaun) jika pembayaran dilangsaikan lebih awal, iaitu perbezaan di antara kadar keuntungan efektif dan kadar keuntungan siling. Cuba kita imbas kembali apa yang berlaku pada tahun 1998 di mana kadar faedah melambung tinggi sehingga 12 peratus dan menyebabkan pelanggan bank konvensional merana kerana tiada kadar siling.

Pada masa yang sama, pelanggan Perbankan Islam hanya perlu membayar sehingga kadar siling sahaja seperti aqad yang dipersetujui.

Sumber: https://islamicbankers.me/tag/early-settlement-rebate/

Semoga Dapat Pencerahan

Dengan penerangan di atas, diharap kita dapat lebih memahami apa itu Perbankan Islam dan tidak lagi berlaku salah faham menyamakan dengan Perbankan Konvensional. Untuk makluman juga, setiap Institusi Kewangan Islam dan Pengendali Takaful di Malaysia tertakluk kepada Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 (IFSA).

Setiap organisasi tersebut juga mempunyai Jawatankuasa Shariah yang akan merujuk kepada Majlis Penasihat Shariah Bank Negara Malaysia jika ada sebarang pertikaian.

Wallahu’alam bisshawab.

Ditulis oleh Azharul Adha Bin Dzulkarnain
Berkelulusan Sarjana Kewangan dan Perbankan Islam
Masih bekerja di Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit
Boleh dihubungi melalui emel [email protected]

Iklan

Adakah Bayaran Tempahan (Booking Fee) Proton X50 Tidak Shariah?

Katanya tempahan SUV terbaru Proton X50 telah diterima sebanyak 20,000 buah unit. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Proton Edar Sdn Bhd, En. Roslan Abdullah, mereka tidak menjangkakan sambutan yang begitu meriah dan katanya kebiasaan pelanggan hanya akan membuat tempahan apabila melihat sendiri model kereta depan mata.

Kali ini berbeza, ramai yang berbondong-bondong membuat tempahan awal dengan membayar RM500 walaupun tanpa melihat model kereta dan termasuk harga jualan belum diputuskan.

Kredit Gambar: Proton

Oleh kerana itu, ada pihak yang mempertikaikan teknik penjualan ini oleh Proton dengan mendakwa pembayaran ‘booking fee’ sebanyak RM500 itu tidak patuh Shariah kerana harga jualan tidak diketahui. Lantas menjadikan kontrak transaksi itu sebagai Gharar atau adanya ketidakpastian yang dilarang oleh Rasulullah dalam hadis yang bermaksud:

“Rasulullah melarang jual beli al-Hashah dan al-Gharar.”

Tambahan pula Gharar dalam harga jualan merupakan salah satu jenis Gharar yang besar, maka disebabkan itu ia adalah transaksi tidak patuh Shariah. 

Walaubagaimanapun, isu ini boleh dijawab dengan hujah berikut.

‘Booking’ atau tempahan belum dikira sebagai kontrak jual beli namun ia hanyalah satu pernyataan komitmen untuk membeli. Dalam istilah Fiqh Muamalat, ia hanyalah satu Wa’d atau janji bukannya ‘Aqd atau Kontrak.

Malah Proton mengatakan bahawa ‘booking fee’ itu akan dikembalikan sekiranya pelanggan membuat keputusan untuk membatalkan hasrat setelah mengetahui harga jualan sebenar dan tidak berkenan dengan model itu.

Kredit: Paul Tan

Dalam Muamalat, transaksi seperti itu dinamakan sebagai Hamish Jiddiyah iaitu sejumlah wang yang dibayar kepada sama ada penjual aset bagi menunjukkan kesungguhan untuk membeli aset tersebut. Dalam istilah hari ini ia boleh digelar sebagai ‘security deposit’ dan bersifat seperti ‘booking fee’ tadi.

Kebiasaannya ia dilakukan sebelum memeterai kontrak jual beli, dalam kata lainnya, ia dilakukan di luar ‘Aqd utama jual beli. Namun selepas kontrak berjaya dimeterai, jumlah bayaran dari Hamish Jiddiyah ini akan dikira sebagai sebahagian daripada harga keseluruhan aset.

Tetapi sekiranya pelanggan ingin membatalkan hasrat pembelian, para Ulama menyebut bahawa penjual berhak untuk mengambil jumlah yang bertepatan dengan kerugian sebenar yang ditanggung akibat pengurusan tempahan tadi dan bakinya mesti diserahkan semula kepada pelanggan.

Dalam kes di atas, Proton telah bersetuju untuk memberikan 100% jumlah ‘booking fee’ seandainya pelanggan membatalkan hasrat.

Ditulis oleh Arham Merican, Pengurus Shariah di sebuah institusi kewangan negara dan sedang melanjutkan pengajian peringkat Sarjana dalam bidang Pengajian Pembangunan. Meminati bidang ekonomi dan Shariah dengan fokus kepada pengurusan kewangan, pembasmian kemiskinan, dan pembinaan masyarakat madani.

Iklan

Saham itu bukan judi. Kau tu yang kaki judi!

Saham bukan judi

“Eh bro, saham apa yang rasa untung minggu ni? Kasi la tips sikit”

“Eh bro, belanjalah satu kaunter dekat aku?”

Yang menjadikan saham itu judi adalah manusia itu sendiri.

Mereka ini melabur saham di Bursa Malaysia tanpa ambil tahu apa yang dilaburkan (jual beli berdasarkan tips group whatsapp) dan beli pun sebab orang lain pun beli.

Jangan kita jadi ‘Ahli Judi’ dalam pasaran saham.

Jangan kita jual beli sesuatu saham itu sebab ikut apa orang lain buat.

Kita kena bertanggungjawab atas pelaburan yang kita lakukan.

Berniaga atau melabur tanpa ilmu adalah umpama memperjudikan nasib, sebab itu ramai yang gagal. Sebelum kita melabur kita harus mengkaji sesuatu produk pelaburan yang ingin kita laburkan. Bak kata orang Jawa ‘investigate first, invest later’. Kaji pengurusan syarikat, potensi perolehan syarikat dan paling utama kita faham apa yang kita laburkan.

Belajarlah. Laburlah dalam ilmu dahulu.

Ustaz Azhar Idrus menerangkan perbezaan antara saham dengan judi.

Iklan

Aqiqah Mahal Dan Susah? Sekarang Aqiqah Online, Hanya RM499

Di kala wabak Covid-19 semakin berleluasa, kehidupan masih perlu diteruskan walaupun tidak seperti biasa

Kita disarankan untuk duduk di rumah sahaja dan membataskan pergerakan keluar rumah sekadar untuk membeli bekalan keperluan sahaja.

Lagipun zaman sekarang kebanyakan benda boleh dilakukan secara online, semuanya di hujung jari saja. Dengan adanya internet, banyak benda boleh dilakukan dengan hanya menggunakan telefon pintar.

Termasuklah menjalankan hak anak kita yaqni ibadah aqiqah.

Definisi Aqiqah

Buat pengetahuan anda, aqiqah ialah penyembelihan haiwan ternakan yang dilakukan untuk anak yang baru lahir sebagai tanda bersyukur kepada Allah.

Perkataan aqiqah dari kata al-Iqqah bererti rambut makhluk yang baru dilahirkan, baik manusia atau binatang. Aqiqah afdhal dilakukan dalam tempoh seminggu selepas kelahiran.

Hukum aqiqah menurut pendapat yang paling kuat ialah sunat muakkad. Sebagaimana sabda Nabi s.a.w kepada Fatimah ketika mengaqiqahkan Hasan:

“Hai Fatimah!, cukurlah rambutnya dan bersedekahlah dengan perak kepada orang-orang miskin seberat timbangan (rambutnya). Mereka berdua lalu menimbangnya, adalah timbangannya waktu itu seberat satu dirham atau sebahagian dirham”.

Syarat yang afdhal untuk anak lelaki ialah dua ekor kambing yang cukup syarat; sampai umur, tidak cacat, milik mutlak. Manakala bagi anak perempuan satu ekor.

Hadith dari Ummu Khazr al-Ka’biyah berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda:

Maksudnya: “Untuk anak lelaki dua ekor kambing yang mirip (sebaya dan seumur), dan untuk anak perempuan satu ekor”.

Memperkenalkan Aqiqah Centre

Aqiqah Centre adalah syarikat milik Bumiputera yang menguruskan ibadah aqiqah dan qurban di Tanah Suci Mekah. Mereka telah wujud di dalam dunia pengurusan aqiqah dan qurban bermula sejak tahun 2015 lagi.

Apa yang menariknya adalah Aqiqah Centre telah berjaya menguruskan lebih daripada 19,000 sembelihan kambing untuk aqiqah dan qurban!

Penjenamaan aqiqahcentre baru bermula pada awal tahun 2019, dan ini adalah hasil rebranding dari jenama asal iaitu Halim House of Lamb.

3 Masalah Orang Melayu Islam Berkenaan Aqiqah

Didapati bahawa kebanyakan orang Melayu Islam kita di Malaysia berdepan dengan 3 masalah utama berkenaan dengan aqiqah ini.

1. Kekangan masa untuk mengurus majlis aqiqah

Baru saja dapat anak, anak pula kena tahan sebab kuning. Ibu pula mengalami komplikasi setelah melahirkan anak secara pembedahan dan berada dalam keadaan yang lemah.

Memang kita nak mereka cepat pulang ke rumah dan berpantang di rumah, namun terdapat pelbagai isu yang tak dapat dielakkan. Maka ibadah aqiqah pun tidak menjadi keutamaan.

2. Tak dapat sunnah aqiqah pada hari ketujuh

Ini adalah sunnah yang selalu ditekankan dalam aqiqah. Disebabkan banyak perkara yang berlaku, keutamaan diberikan kepada kesihatan anak dan ibu.

Maka ibadah sunnah ini tidak dapat dijalankan, bukan sengaja kita tidak mahu melakukannya.

3. Kos yang tinggi

Sebaik saja discaj daripada hospital, kita semestinya perlu menjelaskan bil-bil hospital yang berkaitan dengan anak yang baru dilahirkan tadi.

Kalau ada komplikasi dan terpaksa ditahan untuk berhari-hari atau berminggu-minggu, kosnya pasti tinggi.

Kos untuk mengerjakan aqiqah di Malaysia pula, seekor kambing berharga RM850. Kalau anak lelaki dah RM1,700 sebab dua ekor.

Itu belum termasuk lagi upah masak, menu tambahan, kerusi, meja, khemah dan sebagainya.

Bukan nak komplen, tetapi inilah realitinya.

Disebabkan kos yang tinggi ini, maka orang ramai terpaksa menangguhkan majlis aqiqah. Sehingga akhirnya tak buat dan terlupa nak buat sehingga anak dah besar panjang.

Solusi Oleh Aqiqah Centre

Percaya atau tidak, ia hanya mengambil masa 5 minit untuk mendaftar melalui laman web Aqiqah Centre.

Jangan terkejut kalau ramai artis-artis ternama seperti  Shaheizy Sam, Achey (Maharaja Lawak), Ali Puteh, Dato’ Fazley Yaakob, Black, Abby Abadi dan Imran Ajmain gunakan servis kami untuk aqiqah anak-anak mereka. 

Harganya tersangatlah berpatutan, iaitu hanya RM499. Selebihnya mereka akan uruskan.

Ibadah aqiqah tersebut boleh dilakukan pada hari ketujuh selepas kelahiran dan mengikut sunnah, tiada masalah.

Tak perlu pening kepala untuk mengurus majlis, malah tak perlu kos yang tinggi untuk membuat majlis tersebut.

Tawaran Istimewa Aqiqah Centre

Tunggu, ada lagi tawaran menarik menanti anda. Dengan hanya satu harga RM499, anda akan dapat:

  • Penyembelihan di tanah suci Mekah.
  • Rakaman video sembelihan dengan menyebut nama anak (tiada unsur scam atau tiada bukti aqiqah tersebut tidak berlaku).
  • Percuma sijil dengan ukiran kayu.

Layari laman web Aqiqah Centre untuk keterangan lanjut atau Instagram Aqiqah Centre.

Iklan
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!