Cukai Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

Cukai ialah suatu yang tidak boleh dipisahkan daripada kehidupan kita, pentabiran negara dan ekonomi. Hasil cukai ini digunakan oleh Kerajaan untuk mentadbir dan mengurus serta menampung perbelanjaaan membangunkan negara. 

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) sebagai agensi kerajaan yang dipertanggungjawabkan mengutip cukai langsung, saban tahun mengadakan pelbagai kempen dan peringatan kepada pembayar cukai supaya menunaikan tanggungjawab mereka untuk menghantar Borang Nyata sama ada secara manual atau dalam talian melalui e-Filing dan membayar cukai yang sepatutnya.

Jutaan ringgit juga dibelanjakan oleh LHDNM untuk pengiklanan, kempen, wawancara di stesen TV dan radio  demi memberi kesedaran dan peringatan kepada rakyat tentang kepentingan cukai kepada pembangunan negara. Namun, masih ramai lagi yang masih belum memahami dan culas membayar cukai mereka. Pembangunan sebuah negara di dunia termasuk Malaysia sebahagian besarnya dibiayai oleh hasil cukai. 

Di Malaysia, terdapat dua jenis cukai iaitu cukai langsung dan cukai tidak langsung yang dikendalikan oleh agensi yang berlainan selain daripada cukai yang dikendalikan oleh Majlis Perbandaran Tempatan seperti cukai tanah, cukai pintu dan lain-lain. Peranan dua agensi utama kerajaan iaitu LHDNM bagi mengutip cukai langsung manakala Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) pula mengutip cukai tidak langsung.

Kedua-dua agensi ini bertungkus lumus memastikan hasil kerajaan dapat dikutip dengan lebih efektif bagi menampung perbelanjaan kerajaan iaitu perbelanjaan mengurus dan pembangunan. Cukai langsung merupakan penyumbang tertinggi iaitu lebih daripada 40% jumlah keseluruhan hasil kerajaan. Hasil cukai langsung ini terdiri daripada kutipan hasil kerajaan tertinggi daripada cukai pendapatan syarikat (CITA), cukai pendapatan individu dan seterusnya cukai pendapatan petroleum (PITA).

Jika individu patuh membayar cukai, negara dapat mengelak daripada menjadi muflis akibat daripada bebanan hutang daripada bank dunia, IMF atau kerajaan negara lain. 

Setiap kerajaan bertanggungjawab menyediakan persekitaran dan prasarana yang terbaik untuk kesejahteraan rakyatnya. Ini dilakukan dengan menyediakan segala bentuk kemudahan awam dan infrastruktur seperti jalanraya yang menghubungkan kampung, pekan dan bandar sekitarnya.

Dengan adanya infrastruktur yang baik, kegiatan aktiviti perdagangan boleh berjalan dengan lancar antara kawasan-kawasan tersebut. Selain itu, kemudahan letrik, air, pengangkutan awam, sekolah, hospital dan klinik, kemudahan pasar, masjid,  balai polis, taman dan kawalan trafik seperti lampu isyarat serta pelbagai lagi.

Cuba kita bayangkan di manakah kita sekarang, jika kerajaan mengabaikan tanggungjawab ini?

Kesemua kemudahan ini sebahagian besar dibiayai oleh hasil cukai. Secara ringkasnya, cukai ialah kunci kepada pentadbiran negara yang berkesan dan kita tidak akan dapat lari daripadanya. 

E:\ARTICLE 2B PUBLISHED\belanjawan 2014-2021.jpg

Setiap tahun mulai 2014 hingga 2021 belanjawan negara terus meningkat dan 40 peratus daripada belajawan ini ditampung  dengan cukai langsung yang dikutip oleh LHDNM. Oleh itu, kutipan hasil cukai seharusnya turut bertambah. Bayangkan berapa banyak hasil cukai yang perlu dipungut?

Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) dan LHDNM berganding bahu mencari sumber baharu cukai bagi menampung keperluan ini. Jika individu gagal dan mengelak membayar cukai adalah sukar bagi kerajaan menyediakan kemudahan dan pembangunan yang diperlukan rakyat.

Dalam keadaan Covid-19 ini, kerajaan perlu menampung lebih perbelanjaan untuk membantu rakyat yang terkesan melalui program Bantuan Prihatin Nasional (BPN), Geran Khas Prihatin (GKP), pakej Bantuan Perlindungan Ekonomi dan Rakyat Malaysia (PERMAI) semata-mata untuk memastikan nasib rakyat terbela dan aktiviti ekonomi terus berkembang.

Selain daripada itu, Bantuan Prihatin Rakyat (BPR) untuk disalurkan kepada golongan B40 dan B20 yang amat terkesan terutama dalam keadaan pandemik ini. Begitu juga Program Jaringan PRIHATIN bertujuan mengurangkan beban kewangan golongan B40 mendapatkan kemudahan internet. 

Jika dilihat dari segi kadar cukai individu di Malaysia, ianya masih rendah iaitu pada 30% berbanding dengan negara lain di dunia. Antara negara Asean lain, hanya Singapura yang lebih rendah iaitu 22% manakala Vietnam, Filipina dan Thailand pada kadar 35%.

Kesemua negara maju, kadar cukainya melebihi 40% seperti United Kingdom 45%, Sweden 52.85%, Luxembourg 45.78%, dan Netherland 49%. Kadar cukai yang tinggi ini adalah bagi memastikan kerajaan masing-masing cukup untuk menampung kos pembangunan dan menjamin nasib rakyatnya terbela.

Selain itu, ia bagi memastikan rakyat menjalani kehidupan yang selesa dan memiliki taraf kehidupan yang lebih tinggi. Rakyat mendapat kemudahan asas lain seperti pendidikan, perubatan secara percuma dan berkualiti.

Perbandingan Kadar Cukai Negara Eropah (Negara Maju)

Sumber: Home.Kpmg

Di Malaysia, individu layak mendaftar fail cukai jika memperoleh pendapatan bersih tahunan (selepas potongan KWSP) melebihi RM34,000. Walau bagaimanapun, jumlah ini masih belum tentu dicukai kerana seorang individu itu boleh menuntut 22 jenis potongan yang layak seperti pelepasan diri, isteri, anak dan lain-lain. Cukai akan dikenakan sekiranya baki pendapatan selepas ditolak kesemua pelepasan yang layak adalah melebihi RM34,000.

Rumusan

Hasil cukai tidak boleh membiayai belanjawan kerajaan sepenuhnya apatah lagi jika rakyat gagal membayar cukai yang sepatutnya. Oleh itu, kerajaan terpaksa meminjam untuk membiayai defisit belanjawan ini. Pada tahun 2021, jumlah pinjaman akan menjangkau 26.5% (RM85 bilion) daripada sumber kewangan kerajaan.

Jika individu patuh membayar cukai, kita dapat mengelakkan negara menjadi muflis akibat daripada bebanan hutang daripada bank dunia, IMF atau kerajaan negara lain. Pembayar cukai individu khususnya perlu ada rasa tanggungjawab dan menekankan konsep menyumbang dalam diri masing-masing iaitu apa diberi akan mendapat manfaat dan dinikmati semula di masa depan.

Justeru, bukan semata-mata memenuhi tuntutan undang-undang cukai semata-mata, sebaliknya menanamkan kesedaran dan berkerjasama dengan kerajaan untuk membangunkan negara demi kesejahteraan kehidupan bersama. 

Nota: Artikel ini disumbangkan oleh Bahagian Perhubungan Awam dan Multimedia, Jabatan Khidmat Korporat, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia.


Tahu macam mana nak elak dari LHDN kenakan penalti? Haa, kami bercadang untuk menerbitkan e-book tentang topik yang panas ni. Jika berminat boleh isi borang ini.

Siapakah yang WAJIB memiliki e-book ini?

 1. Mereka yang memiliki gaji atau sekurang-kurangnya RM34,001 setahun (selepas potong KWSP)
 2. Pemilik perniagaan Enterprise
 3. Peniaga Online
 4. Perunding Takaful, Unit Amanah dan Kesihatan (Coway & Cuckoo)
 5. Ejen MLM
 6. Trader saham tegar

Boleh pra-tempah di (PRA-TEMPAH) 70 Rahsia Penjimatan Cukai

Previous ArticleNext Article

Pembayar Cukai Ada Hak Merayu Ke Atas Taksiran Cukai Yang Dibangkitkan LHDNM

Surat LHDN sampai ke rumah? Jangan panik.

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) sentiasa komited untuk memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelanggannya bersesuaian dengan moto perkhidmatan LHDNM. Sehubungan itu, objektif LHDNM untuk melaksanakan sistem percukaian yang berkesan, adil dan saksama turut memberi ruang kepada pembayar cukai membuat rayuan sekaligus menyemak semula cukai yang telah dibangkitkan sama ada oleh LHDNM atau ditaksir sendiri oleh pembayar cukai sekiranya mereka tidak berpuas hati atas cukai yang dikenakan.

Walau bagaimanapun, rayuan yang dikemukakan masih tertakluk kepada alasan, justifikasi yang dikemukakan dan peruntukan undang-undang percukaian yang sedang berkuatkuasa.

Siapa Yang Boleh Membuat Rayuan?

Rayuan boleh dibuat oleh mana-mana pembayar cukai sama ada individu mahupun syarikat, perkongsian liabiliti terhad, badan amanah dan koperasi. Bagi rayuan oleh syarikat dan perkongsian liabiliti terhad. rayuan hendaklah dibuat oleh orang yang diberi kuasa di bawah Akta Cukai Pendapatan (ACP) 1967 untuk memasukkan rayuan bagi pihak syarikat dan perkongsian liabiliti terhad tersebut.

Berhubung perkongsian pula, hanya satu rayuan yang perlu dikemukakan jika isu pertikaian adalah sama bagi setiap ahli kongsi. Apa jua keputusan berhubung rayuan yang dimasukkan adalah terpakai kepada semua ahli kongsi dalam perkongsian tersebut.

Mulai Tahun Taksiran 2019, jika taksiran dibangkitkan oleh LHDNM terhadap suatu syarikat, perkongsian liabiliti terhad, badan amanah atau koperasi atas kegagalan mengemukakan Borang Nyata (BN), rayuan terhadap taksiran itu hendaklah dikemukakan bersama-sama dengan BN berkenaan.

Bilakah Rayuan Cukai Boleh Dibuat?

Rayuan cukai boleh dibuat sekiranya pembayar cukai tidak berpuas hati dengan taksiran apabila berlaku situasi-situasi seperti:

 • Pelepasan cukai tidak diberikan dengan sewajarnya
 • Terlupa untuk menuntut apa-apa bayaran dan perbelanjaan tertentu
 • Tidak berpuas hati dengan taksiran pendapatan oleh LHDNM

Rayuan Dalam Tempoh 30 Hari

Sekiranya pembayar cukai tidak berpuas hati dengan taksiran yang dibangkitkan, rayuan boleh dibuat dalam tempoh 30 hari daripada tarikh Notis Taksiran diterima daripada pihak LHDNM.  

Rayuan hendaklah dibuat dengan mengemukakan Borang Q yang boleh dimuat turun dan dicetak daripada Portal Rasmi LHDNM di alamat http://www.hasil.gov.my.

Borang Q yang lengkap beserta dengan alasan yang kukuh hendaklah dikemukakan ke Jabatan atau cawangan LHDNM yang mengendalikan fail cukai pendapatan pembayar cukai. 

Rayuan cukai dibuat menggunakan Borang Q yang dimuat turun dan dicetak daripada Portal Rasmi LHDNM

Pembayar cukai perlu melengkapkan Borang Q dengan mengemukakan maklumat seperti tarikh, amaun cukai yang kena dibayar berdasarkan kepada Notis Taksiran yang dipertikaikan, alasan rayuan secara terperinci dan maklumat lain yang diperlukan.

Pastikan alasan tersebut disertakan dengan bukti atau dokumen sebagai justifikasi terhadap rayuan seperti lejar akaun, inbois jualan atau apa sahaja dokumen yang berkaitan dengan isu yang dipertikaikan. Borang Q yang telah lengkap diisi juga perlu ditandatangani oleh pembayar cukai sendiri dan bukan mana-mana pihak yang mewakili pembayar cukai.

Sekiranya Borang Q ini tidak lengkap, LHDNM tidak akan menerima Borang Q tersebut dan ia akan dikembalikan kepada pembayar cukai.

Bagaimana Sekiranya Tempoh 30 Hari Tidak Mencukupi?

Sekiranya terdapat kelewatan dalam memasukkan rayuan, pembayar cukai juga diberikan kesempatan untuk membuat permohonan pelanjutan tempoh masa untuk membuat rayuan dengan mengemukakan permohonan pelanjutan masa melalui Borang N yang boleh dimuat turun dan dicetak daripada Portal Rasmi LHDNM. Pembayar cukai perlu mengemukakan alasan dan justifikasi yang kukuh bagi permohonan pelanjutan tempoh masa untuk membuat rayuan ini.

Sekiranya permohonan pelanjutan tempoh masa dibenarkan, pembayar cukai akan diarahkan untuk memasukkan permohonan melalui Borang Q dalam tempoh baharu yang ditetapkan.

Borang N
Pembayar cukai boleh mengemukakan permohonan pelanjutan masa melalui Borang N 

Semakan Semula Dalam Tempoh 12 Bulan

Semakan semula taksiran oleh LHDNM berdasarkan rayuan yang dikemukakan oleh pembayar cukai adalah dalam tempoh 12 bulan daripada tarikh penerimaan rayuan. Walau bagaimanapun, pelanjutan masa masih boleh diberikan oleh Menteri Kewangan kepada satu tempoh tidak lebih daripada 6 bulan selepas tamatnya tempoh asal 12 bulan tersebut atas permohonan pihak LHDNM sekiranya perlu.

LHDNM akan membuat semakan semula ke atas taksiran tersebut dimana taksiran mungkin boleh dikurangkan atau mungkin juga tidak dikenakan cukai. Walau bagaimanapun, sebarang keputusan rayuan adalah tertakluk kepada peruntukan undang-undang berkaitan.

Dalam tempoh semakan semula ini juga, sekiranya terdapat pertikaian berhubung pendirian LHDNM bagi pengiraan atau semasa mengisytiharkan pendapatan atau pelepasan yang mana pembayar cukai perlu memberikan penjelasan, pembayar cukai masih boleh memohon untuk diadakan satu sesi perbincangan atau prosiding pendengaran berhubung pertikaian tersebut bersama-sama dengan pihak LHDNM.

Dalam prosiding ini, pembayar cukai akan dibenarkan untuk mengemukakan asas dan justifikasi rayuan untuk tujuan semakan semula oleh pihak LHDNM. Prosiding ini merupakan satu prosiding bebas bagi membuat penilaian semula keputusan LHDNM. Sekiranya tiada persetujuan dicapai melalui prosiding ini, rayuan pembayar cukai akan dikemukakan ke Pesuruhjaya Khas Cukai Pendapatan untuk diputuskan. 

Rayuan Terhadap Taksiran Sendiri (self-assessment)

Sekiranya pembayar cukai mendapati terdapat kesilapan dalam pemfailan BNCP yang mana terdapat peninggalan atau keciciran tuntutan perbelanjaan yang layak dituntut, permohonan relif boleh dikemukakan sama ada melalui surat atau Borang CP15C dengan menyatakan alasan-alasan terperinci berkaitan dengan permohonan tersebut. 

Borang CP15C ini boleh dimuat turun dan dicetak daripada Portal Rasmi LHDNM. Sekiranya permohonan relif ini diluluskan, taksiran akan dipinda. Walau bagaimanapun, sekiranya permohonan relif ini tidak dapat dipertimbangkan oleh pihak LHDNM, pembayar masih boleh meminta agar permohonan relif ini dikemukakan untuk diputuskan oleh Pesuruhjaya Khas Cukai Pendapatan.

Kesimpulan

Hak yang diberikan kepada pembayar cukai untuk membuat rayuan ke atas taksiran yang telah dibangkitkan ini menunjukkan bahawa Malaysia mempunyai sistem percukaian yang adil dan saksama. Ini sudah pasti memberi kesan positif kepada pembayar cukai untuk sentiasa patuh membayar cukai sebagai sumbangan mereka kepada pembangunan negara.

LHDNM sentiasa menghargai kerjasama baik yang diberikan oleh pembayar cukai yang mana ia dilihat menguntungkan kedua-dua pihak. Penerangan lanjut berhubung rayuan cukai ini boleh dirujuk dalam Ketetapan Umum No.7/2020 melalui Portal Rasmi LHDNM di www.hasil.gov.my > Perundangan > Ketetapan Umum.

Nota: Artikel ini disumbangkan oleh Bahagian Perhubungan Awam dan Multimedia, Jabatan Khidmat Korporat, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia.

Hampir lima tahun kami berkongsi ilmu kewangan di portal MajalahLabur.com, ramai yang beritahu kami mereka stress..

“Pak Teh, gaji saya habis bayar hutang je setiap bulan..”

“Saya dah tak tahu macam mana nak settle hutang, kalau saya meninggal..apa jadi dekat anak bini saya?”

“Suami saya dah diisytihar bankrap, macam mana ni?”

“Tuan, saya berjaya simpan duit sikit-sikit, tapi orang kata kena gandakan duit tu..Saya tak pandai..”

“Tolong saya Pak Teh, saya nak jadi pandai uruskan duit”

Kami tahu, ramai lagi diluar sana yang hadapi masalah serupa.

Semua orang mesti pernah dengar, pentingnya uruskan duit, uruskan hutang dan uruskan pelaburan supaya kita tiada masalah duit di kemudian hari.

Tetapi… Berapa ramai yang tahu cara untuk uruskan semua ini dengan betul? Banyak artikel dah kami kongsikan, tapi kami sedar tak semua orang boleh baca dan terus faham lepas baca artikel sahaja.

Kami berkongsi ilmu kewangan bukan sebab terlebih pandai, tetapi kami berasa lebih bahagia bila mengetahui orang lain tidak mengulangi kesilapan yang pernah kami lalui.

Maka, kami berbesar hati membawakan speaker dalam perancangan kewangan Islam yang berdaftar di bawah Bank Negara dan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. Belajar buat ANALISA KEWANGAN DIRI dan susun semula kewangan kasi cantik supaya hidup lebih bahagia.

Kita akan bersama Puan Aisya Rahman, Licensed Islamic Financial Planner (CFP CERT TM, IFP)

Puan Aisya Rahman merupakan seorang ibu dan isteri. Kerjaya beliau yang bermula di dalam industri pengiklanan, penerbangan dan seterusnya ke industri perbankan telah memberikan pengalaman meluas untuknya melebarkan sayap ke industri kewangan yang berlandaskan syariah. Beliau telah melalui pelbagai fasa kehidupan daripada tiada pendapatan untuk beberapa bulan sehingga berjaya menyelesaikan hutang melebihi 6 angka. Bila Allah dah bagi nikmat sebegitu beliau rasa bertanggungjawab untuk berkongsi ilmu pengurusan kewangan ini kepada ibu-ibu, ayah-ayah dan adik-adik di luar sana yang memerlukan bantuan.

Anda akan dapat belajar 5 benda penting

 • Fokus cara urus hutang dan duit supaya tak perlu kerja sampai umur 80 tahun
 • Mantapkan pengurusan kewangan supaya dapat bebas hutang
 • Belajar exit strategy yang berkesan sekiranya kita dah terlibat dalam hutang “jahat”
 • Rancang duit di dunia agar di akhirat kita selamat dan tak susahkan keluarga yang ditinggalkan
 • Cara betul mewariskan harta untuk anak-anak

Jangan rasa rendah diri. Kita mula belajar sekarang. Daftar sekarang di Webinar Audit Profil Kewangan