Zakat Pengeluaran i-Lestari

Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh dengan perbincangan kewangan. Isu moratorium, Bantuan Prihatin Nasional, Belanjawan 2021, dan yang menjadi isu polemic adalah tentang pengeluaran wang simpanan Kumpulan Wang Simpanan Persaraan (KWSP).

April tahun lalu, KWSP memperkenal skim i-Lestari yang memberi kemudahan kepada pencarum mengeluarkan RM500 sebulan selama 12 bulan dengan jumlah RM6,000. Anggaran kerajaan skim ini akan memanfaatkan hamper 4.7 juta pencarum dengan nilai RM11.6 bilion.

Walaupun i-Lestari bertujuan membantu meringankan beban mereka yang terjejas akibat pandemik COVID-19, tidak kurang ramai yang mengambil kesempatan membincangkan pengeluaran i-Lestari bagi tujuan-tujuan lain seperti memperbaiki aliran tunai semasa dan membuat pelaburan.

Di sini timbul satu persoalan berhubung status Zakat pengeluaran i-Lestari. Melihat keputusan Jawatankuasa Penasihat Shariah (JKPS) KWSP, zakat hanya dikenakan ke atas simpanan yang layak dikeluarkan dan digunakan tanpa sekatan pada kadar 2.5% tertakluk kepada Nisab (kadar minimum bersamaan 85 gram emas) yang ditentukan oleh pihak berkuasa zakat negeri masing-masing.

Antara jenis pengeluaran yang tertakluk pada zakat adalah pengeluaran ketika umur 50, 55, atau 60, pengeluaran ketika meninggalkan negara, pengeluaran pekerja pencen atau pesara pilihan, dan pengeluaran melebihi RM1 juta.

Manakala pengeluaran yang tidak tertakluk pada zakat adalah seperti berikut:

  • Pengeluaran bagi memenuhi keperluan asas (hajah asliyyah) seperti pengeluaran berkaitan pemilikan kediaman (iaitu pengeluaran membeli/membina rumah, pengeluaran mengurangkan/ menyelesaikan baki pinjaman perumahan dan pengeluaran ansuran bulanan pinjaman perumahan), pendidikan, kesihatan dan hilang upaya.
  • Pengeluaran haji yang bertujuan untuk menampung perbelanjaan asas mengerjakan ibadah Haji bagi ahli beragama Islam.
  • Pelaburan di bawah Skim Pelaburan Ahli (SPA) yang masih di bawah kawalan KWSP iaitu ahli yang belum mencapai umur 55 tahun atau belum mengeluarkan semua simpanan ahli.

JKPS juga membuat ketetapan bahawa bagi yang menggunakan pengeluaran bagi membayar hutang, zakat hanya dikenakan ke atas baki pengeluaran setelah ditolak bayaran hutang sekiranya mencapai Nisab.

Maka bagaimana pula dengan pengeluaran i-Lestari?

Berdasarkan Soalan Lazim i-Lestari (boleh rujuk: https://www.kwsp.gov.my/ms/faq-i-lestari) yang dikeluarkan oleh pihak KWSP, pihak JKPS telah menetapkan bahawa pengeluaran i-Lestari bagi tujuan menampung Hajah Asliyah tidak dikenakan zakat. Apa itu Hajah Asliyah?

Hajah Asliyah adalah keperluan asas seperti makanan  pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesihatan. Bagi pengeluaran untuk tujuan-tujuan ini adalah dikecualikan zakat. Ia konsisten dengan keputusan umum JKPS berhubung zakat ke atas simpanan KWSP.

Namun bagi pengeluaran bukan disebabkan Hajah Asliyah contohnya mengambil peluang pengeluaran bagi membuat pelaburan, maka zakat dikenakan pada kadar 2.5% sekiranya mencapai Nisab dan tidak tertakluk kepada Haul (tempoh setahun).

Nilai pengeluaran itu boleh dimasukkan sebagai pendapatan lain dalam kalkulator zakat untuk dikira sebagai zakat bulanan atau tahunan berdasarkan cara kiraan masing-masing.

Sumber: Kalkulator Zakat Pendapatan

Setakat artikel ini ditulis, pihak KWSP belum mengeluarkan Soalan Lazim perihal zakat. Semoga kita mengambil berat perihal zakat ke atas harta kita agar harta kita diberkati dan terus berkembang selain memberi manfaat kepada mereka yang kurang bernasib baik dalam kalangan kita.

Ditulis oleh Arham Merican, Pengurus Shariah di sebuah institusi kewangan negara dan sedang melanjutkan pengajian peringkat Sarjana dalam bidang Pengajian Pembangunan. Meminati bidang ekonomi dan Shariah dengan fokus kepada pengurusan kewangan, pembasmian kemiskinan, dan pembinaan masyarakat madani. Beliau boleh dihubungi di [email protected].

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tabung Haji Umum Agihan Keuntungan Tahun 2023 Sebanyak 3.10% Selepas Zakat

  • Agihan Keuntungan kekal pada kadar 3.10 peratus setelah zakat 2.57 peratus dilunaskan bagi pihak pendeposit.
  • Agihan Keuntungan melibatkan jumlah sebanyak RM2.72 bilion yang akan memberi manfaat kepada lebih 9.15 juta pendeposit.
  • TH turut melunaskan zakat RM101 juta kepada semua Majlis Agama Islam negeri-negeri.
  • TH mengamalkan disiplin pelaburan berpandukan Alokasi Aset Strategik berasaskan tahap toleransi risiko TH demi kelestarian pelaburan walau suasana ekonomi, pasaran modal domestik dan global terus mencabar.
  • Agihan Keuntungan TH 2023 adalah berkadaran dengan tahap toleransi risiko TH dan selari dengan kadar pasaran semasa instrumen Kerajaan dan deposit simpanan 12 bulan perbankan Islam.

Melunaskan zakat RM101 juta kepada semua Majlis Agama Islam negeri-negeri

KUALA LUMPUR, 2 APRIL 2024. Lembaga Tabung Haji (TH) mengumumkan Agihan Keuntungan bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2023 yang mampan pada kadar 3.10 peratus setelah mengambil kira pelunasan zakat sebanyak 2.57 peratus.

Agihan Keuntungan 2023 melibatkan jumlah agihan sebanyak RM2.72 bilion yang akan memberi manfaat kepada lebih 9.15 juta pendeposit TH, berbanding agihan sebanyak RM2.65 bilion kepada 8.8 juta pendeposit pada 2022, menjadikan jumlah terkumpul agihan keuntungan sejak penubuhan selama 60 tahun, sebanyak RM42.88 bilion sehingga kini.

Agihan Keuntungan 2023 dibuat setelah penyata kewangan TH tahun 2023 selesai diaudit oleh Jabatan Audit Negara dan telah mengambil kira rosot nilai terutamanya pelaburan legasi pajakan hartanah di Arab Saudi dan pelaburan hartanah di United Kingdom. Agihan keuntungan bagi tahun 2023 juga adalah mematuhi Akta Tabung Haji 1995.

TH yang ditubuhkan bagi mengurus simpanan untuk tujuan haji, turut mengumumkan pelunasan zakat sebanyak RM101 juta kepada semua Majlis Agama Islam negeri-negeri bagi pihak pendeposit untuk tahun 2023. TH berharap pelunasan zakat ini secara langsung atau tidak langsung dapat membantu usaha Kerajaan menoktahkan kemiskinan tegar di seluruh negara. Jumlah terkumpul zakat yang telah dilunaskan bagi pihak pendeposit adalah sebanyak RM1.37 bilion sehingga kini. Jumlah zakat TH diselaraskan kepada Majlis Agama Islam negeri-negeri berdasarkan nisbah baki simpanan pendeposit mengikut negeri.

TH menggunakan kadar 2.57 peratus dalam pengiraan zakat TH bagi mengambil kira perbezaan bilangan hari dalam setahun di antara kalendar Qamari dan kalendar Masihi, sebagaimana saranan oleh Jawatankuasa Penasihat Syariah TH.

TH telah menyantuni lebih 560 ribu asnaf di seluruh negara pada tahun 2023 melalui Program Zakat Wakalah di mana TH menjadi wakil kepada Majlis Agama Islam negeri-negeri untuk mengedarkan sendiri sebahagian daripada dana zakat tersebut kepada asnaf. Secara keseluruhannya, lebih daripada 1.6 juta asnaf telah menerima manfaat dari Program Zakat Wakalah TH.

Pengumuman Agihan Keuntungan dan pelunasan zakat tahun 2023 telah dibuat oleh Menteri Di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama), Yang Berhormat Senator Dato’ Setia Dr Haji Mohd Na’im Mokhtar pada sidang media di TH hari ini.

Turut hadir sama dalam sidang media ialah Pengerusi TH Tan Sri Abdul Rashid Hussain, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif, Tuan Syed Hamadah Syed Othman serta Pengarah Eksekutif Kewangan Kumpulan, Mustakim Mohamad.

“Ini adalah tahun ketiga ekonomi negara melalui proses pemulihan semenjak pandemik Covid-19. TH telah dapat mengekalkan kadar agihan yang sama seperti tiga tahun sebelum ini, walaupun terkesan dengan rosot nilai beberapa pelaburan legasi,” kata Tan Sri Abdul Rashid Hussain. 

“Kadar pulangan yang telah diselesaikan tanggungjawab zakat ini adalah kadar yang baik. Sebagai dana simpanan yang dijamin Kerajaan, TH berhati-hati dalam mengambil risiko pelaburan demi melindungi wang pendeposit. Justeru itu, Agihan Keuntungan TH 2023 adalah sejajar dengan Alokasi Aset Strategik (SAA) yang bersesuaian dengan tahap toleransi risiko TH dan selari dengan kadar pasaran semasa instrumen Kerajaan dan deposit simpanan 12 bulan perbankan Islam.” 

Ekonomi global menunjukkan prestasi yang lebih perlahan pada sepanjang 2023 ekoran kadar faedah yang tinggi di Amerika Syarikat dan Eropah, krisis geopolitik antarabangsa, tekanan terhadap nilai mata wang negara-negara membangun termasuk Ringgit dan kesukaran China merangsang ekonomi. Hal ini turut memberi kesan terhadap prestasi ekonomi domestik. 

TH yang mempunyai sekitar 90 peratus pendedahan pelaburan dalam pasaran domestik telah berdepan dengan cabaran-cabaran seperti tekanan terhadap hasil pulangan sukuk serta prestasi pasaran saham dan pasaran hartanah yang lebih sederhana. 

SOROTAN PRESTASI 2023 

Prestasi TH pada tahun 2023 telah didorong oleh pelaburan patuh Syariah di dalam instrumen pendapatan tetap yang menjana 52 peratus daripada jumlah pendapatan keseluruhan, manakala 24 peratus disumbangkan oleh pelaburan ekuiti. 

Pulangan daripada pelaburan hartanah dan pasaran wang juga menyumbang 24 peratus kepada jumlah pendapatan keseluruhan. 

Portfolio TH

Menurut Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Tuan Syed Hamadah Syed Othman, sebagai institusi simpanan bagi tujuan menunaikan ibadat haji, TH memberi penekanan kepada pelaburan yang bertanggungjawab dan mengambil pendekatan kepelbagaian portfolio pelaburan yang mensasarkan potensi penjanaan yang berdaya tahan, selamat dan mampan. 

“Agihan keuntungan kepada pendeposit dibuat setiap tahun berdasarkan prestasi dan kedudukan kewangan setelah diaudit Jabatan Audit Negara. TH juga sentiasa berusaha bagi menambah baik perkhidmatan dengan melaksanakan pembaharuan bagi menambah nilai untuk manfaat pendeposit,” kata Tuan Syed Hamadah Syed Othman. 

Pengiraan Agihan Keuntungan 2023 adalah berdasarkan purata baki simpanan terendah setiap bulan sepanjang tahun, iaitu sebagaimana pengiraan tahun-tahun sebelum ini. 

Para pendeposit boleh menyemak Agihan Keuntungan yang dikreditkan ke akaun masing-masing bermula 12.00 tengah hari ini, Selasa 2 April 2024 menerusi platform THiJARI, kaunter TH, kaunter Bank Islam dan Bank Rakyat dan saluran elektronik bank rakan strategik TH iaitu Bank Islam, Bank Rakyat, Maybank Islamic, CIMB Islamic dan AmBank Islamic 

Sumber: Tabung Haji

Alhamdulillah, terkini kami telah terbitkan buku ‘Malaysia Melabur Saham’.

BUKU INI WAJAR DIMILIKI OLEH MEREKA YANG BERANI BERIMPIAN !

Pastinya anda selalu terdengar atau terbaca tentang peluang menggandakan pendapatan dalam pasaran saham patuh syariah di Bursa Malaysia. Ramai yang masih berkira-kira sebab belum berani dan tak pasti.

Jika anda benar-benar berminat untuk terlibat tetapi masih belum memulakan langkah pertama, buku ini teramat sesuai.

Ianya ringkas, padat dan sarat dengan contoh-contoh berbentuk grafik.

Kenapa Kena Miliki Buku Ini?

Tak semua orang boleh belajar menerusi video, jadi boleh baca buku ini di masa lapang. Nak Google semua artikel pun memakan masa.

Anda nak mula melabur saham, tapi nak tahu dulu asasnya?

Tak dapat nak belajar secara face-to-face, jom mulakan dengan membaca buku ini.

Senang faham sebab buku ini penuh dengan gambar dan contoh-contoh.

Ditulis oleh mereka yang berpengalaman, kita sama-sama belajar sampai faham.

Miliki Buku Ini Sekarang!!

Tak semua orang boleh belajar menerusi video, jadi boleh baca buku ini di masa lapang. Nak Google semua artikel pun memakan masa. Sebab itu buku ini telah terjual lebih daripada 2,000 naskah!

Kami faham ramai nak mula melabur saham, tapi nak tahu dulu asasnya?

Tak sempat nak belajar secara face-to-face, jom mulakan dengan membaca buku ini.

Senang faham sebab buku ini penuh dengan gambar dan contoh-contoh.

Ditulis oleh mereka yang berpengalaman, kita sama-sama belajar sampai faham.

TERKINI: Miliki Buku Malaysia Melabur Saham di Shopee