Kerja Makan Gaji Perlu Tahu Potongan Cukai Berjadual (PCB)

Bagi mereka yang bekerja makan gaji, pastinya setiap hujung bulan anda ternanti-nanti kehadiran slip gaji daripada majikan dan juga melihat baki terbaru yang telah dikemaskini di dalam akaun bank. Setiap kali belek slip gaji, pasti terlihat bahagian potongan yang dilabel sebagai PCB (bagi mereka yang layak dikenakan cukai).

Sebagai seorang warganegara dan pekerja yang bijak, kenalah tahu sedikit sebanyak perihal PCB ini.

Apa itu PCB (Potongan Cukai Berjadual)?

“PCB adalah satu mekanisme potongan cukai pendapatan daripada saraan bulanan semasa pekerja mengikut Jadual Potongan Cukai Bulanan atau kaedah-kaedah lain yang diluluskan.”

Secara kasarnya, bolehlah dikatakan bahawa kita sedang membayar cukai pendapatan dengan kaedah bayaran ansuran secara bulanan.

Apakah jenis pendapatan yang layak dikenakan PCB?

“Pendapatan berkenaan dengan perolehan atau keuntungan daripada sesuatu pekerjaan contohnya gaji, upah, komisen, kerja lebih masa, elaun, yuran pengarah, tip, bonus/insentif, perkuisit, ganjaran, pampasan kerana kehilangan pekerjaan dan lain-lain.”

Apakah kaedah yang digunakan oleh majikan dalam menentukan jumlah PCB yang perlu dipotong?

Penentuan amaun PCB boleh ditentukan samada dengan kaedah pengiraan penggajian berkomputer atau merujuk kepada Jadual Potongan Cukai Bulanan yang boleh didapati di laman web LHDNM.

Bolehkah pekerja mengarahkan majikan supaya tidak membuat potongan PCB ke atas saraannya dengan alasan ingin membayar zakat pada hujung tahun?

“Tidak boleh kerana zakat belum dibayar.”

Dalam kes pembayaran zakat, seseorang itu perlulah membayar zakatnya pada hujung tahun daripada saku sendiri dahulu, dan seterusnya membuat tuntutan kembali kepada LHDNM melalui pemfailan cukai seperti biasa dengan mengemukakan resit zakat yang telah dibayar untuk mendapat semula amaun setara dari PCB yang telah dibayar.

Bagaimana jika seorang pembayar cukai telah mengemukakan borang nyata dan mendapati PCB beliau adalah kurang daripada jumlah cukai yang kena dibayar?

Pembayar cukai hendaklah menjelaskan perbezaan cukai yang kena dibayar pada atau sebelum 30 April.

Secara amnya, amaun PCB yang ditetapkan akan bergantung kepada kategori-kategori dibawah:

  • Julat saraan bersih bulanan
  • Kategori 1 – Bujang
  • Kategori 2 – Berkahwin & pasangan tidak bekerja
  • Kategori 3 – Berkahwin & pasangan bekerja
  • Bilangan anak – 0 hingga 20

Contoh petikan jadual PCB:

Contoh penentuan:

Ahmad, seorang pengurus dengan gaji RM5,250 status berkahwin (isterinya bekerja) dengan 4 orang anak. Berapakah amaun PCB yang sepatutnya dipotong oleh majikan?

Jawapan: Mengikut jadual, RM166.15 sebulan.

Sebagai perbandingan, mereka yang berpendapatan RM85,000 akan dikenakan potongan cukai di dalam lingkungan RM20,000 sebulan!

Dengan merujuk kepada jadual yang disediakan oleh LHDNM, kita boleh memeriksa samada potongan PCB yang dikira oleh majikan adalah selari dengan gaji dan status kategori kita yang berkenaan.

Sumber: Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia

Ditulis Oleh: Kamil Adlee

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

MDEC Memeterai Memorandum Persefahaman (MOU) Dengan HASiL Bekerjasama Laksana Inisiatif e-Invois Kebangsaan

KUALA LUMPUR, 25 OKTOBER 2022 – Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia (MDEC), agensi peneraju ekonomi digital Malaysia, hari ini telah memeterai memorandum persefahaman (MoU) dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (HASiL) sebagai tanda menjalinkan kerjasama strategik bagi pelaksanaan Inisiatif e-Invois Kebangsaan (National e-Invoicing Initiative).  

Majlis penandatanganan MoU yang diwakili oleh YBhg. Datuk Dr. Mohd Nizom bin Sairi, Ketua Pegawai Eksekutif, HASiL dan Ts. Mahadhir bin Aziz, Ketua Pegawai Eksekutif MDEC telah disaksikan oleh Ketua Setiausaha Perbendaharaan, YBhg. Datuk Seri Asri bin Hamidon serta Setiausaha Bahagian, Bahagian Teknologi Komunikasi Kementerian Komunikasi dan Multimedia (K-KOMM), Encik Ahmad Norhad bin Zahari. 

Melalui MoU ini MDEC dan HASiL akan bekerjasama dalam menyelaraskan pelaksanaan Inisiatif e-Invois Kebangsaan dengan model pematuhan cukai di seluruh negara serta berkongsi status pelaksanaan dan rangka kerja berkenaan perancangan, strategi dan perkembangan berhubung pelaksanaan inisiatif tersebut.

Inisiatif e-Invois Kebangsaan yang diterajui oleh MDEC dengan sokongan Kementerian Komunikasi dan Multimedia (K-KOMM), merupakan inisiatif untuk memacu agenda digitalisasi negara sejajar dengan Rangka Tindakan Ekonomi Digital Malaysia (MyDIGITAL) dan ia juga salah satu program di bawah Pelan Hala Tuju Strategik e-Dagang (NESR) 2.0. 

Seiring dengan arus perkembangan digitalisasi yang pesat, perniagaan memerlukan  cara yang lebih mudah untuk pertukaran maklumat dan transaksi perdagangan di peringkat global. 

Ketua Pegawai Eksekutif MDEC, Mahadhir bin Aziz, berkata inisiatif ini juga adalah salah satu Program Mangkin Malaysia Digital (PEMANGKIN) di bawah sektor Perdagangan Digital (Digital Trade), yang bertujuan mempercepatkan pertumbuhan ekonomi digital negara dengan menyokong penyelarasan piawaian dan pendekatan kawal selia untuk memudahkan perdagangan tempatan dan merentasi sempadan.

“MDEC akan bekerjasama dengan HASiL dalam pelaksanaan Inisiatif e-Invois Kebangsaan dengan mengambil kira keperluan percukaian bagi pembangunan rangka kerja e-invoicing yang akan dilaksanakan di Malaysia serta membuat promosi berhubung kepentingan dan kelebihan e-invois kepada perniagaan.”

“Inisiatif e-Invois Kebangsaan ini adalah sebahagian dari agenda pendigitalan yang lebih menyeluruh bagi dokumen-dokumen perniagaan, bermula dengan e-invois, dan kemudiannya akan merangkumi dokumen-dokumen perniagaan lain seperti penghantaran, katalog dan pesanan. Ini adalah selaras dengan trend global apabila pelbagai negara telah melaksanakan e-invois yang interoperable, dan kemudiannya pelaksanaan diperluaskan untuk merangkumi dokumen-dokumen perniagaan yang lain.”

“MDEC akan terus komited dalam mengenal pasti sektor berpotensi tinggi, selaras dengan inisiatif strategik nasional baharu, Malaysia Digital (MD) di mana sektor Perdagangan Digital akan terus dipacu melalui kesalingoperasian dan penyelarasan yang lebih baik dari segi standard dan pendekatan kawal selia serta memudahkan perdagangan tempatan merentasi sempadan,” tambahnya.

Sementara itu, Datuk Dr. Mohd Nizom Sairi dalam ucapannya menyatakan bahawa HASiL menyambut baik kerjasama ini kerana ia selari dengan aspirasi Rancangan Malaysia Kedua Belas 2021-2025 (RMK ke-12) yang menumpukan kepada agenda memperkukuhkan infrastruktur perkhidmatan digital dan seterusnya ke arah pendigitalan pentadbiran cukai.

Ujar beliau lagi, dalam konteks percukaian, kajian di peringkat antarabangsa menunjukkan bahawa pelaksanaan e-invoicing ini bukan sahaja mampu menambah baik  kutipan cukai dan kualiti perkhidmatan yang ditawarkan oleh pentadbir cukai, malah ia turut memberikan banyak manfaat kepada pembayar cukai dari segi meningkatkan kecekapan operasi perniagaan, memudahkan urusan penyimpanan rekod dan mengurangkan kos pematuhan cukai mereka.

Tambah beliau lagi, pelaksanaan e-invoicing juga dapat mewujudkan transaksi perniagaan yang lebih telus sekali gus dapat membantu kerajaan mengatasi masalah ekonomi bayangan (shadow economy) dalam urus niaga. Sehubungan dengan itu,  kerjasama MDEC dan HASiL ini amat penting dalam usaha semua pihak meningkatkan kemampanan sistem percukaian negara dan seterusnya dipercayai oleh rakyat. 

C:\Users\norizan.is\Downloads\WhatsApp Image 2022-10-25 at 17.12.33.jpeg
Majlis penandatanganan MoU yang diwakili oleh YBhg. Datuk Dr. Mohd Nizom bin Sairi, Ketua Pegawai Eksekutif, HASiL dan Ts. Mahadhir bin Aziz, Ketua Pegawai Eksekutif MDEC telah disaksikan oleh Ketua Setiausaha Perbendaharaan, YBhg. Datuk Seri Asri bin Hamidon serta Setiausaha Bahagian, Bahagian Teknologi Komunikasi Kementerian Komunikasi dan Multimedia (K-KOMM), Encik Ahmad Norhad bin Zahari.
C:\Users\norizan.is\Downloads\WhatsApp Image 2022-10-25 at 17.12.36.jpeg
YBhg. Datuk Dr. Mohd Nizom bin Sairi bertukar dokumen MoU dengan Ts. Mahadhir bin Aziz disaksikan oleh YBhg. Datuk Seri Asri bin Hamidon dan Encik Ahmad Norhad bin Zahari.