Kerja Makan Gaji Perlu Tahu Potongan Cukai Berjadual (PCB)

Bagi mereka yang bekerja makan gaji, pastinya setiap hujung bulan anda ternanti-nanti kehadiran slip gaji daripada majikan dan juga melihat baki terbaru yang telah dikemaskini di dalam akaun bank. Setiap kali belek slip gaji, pasti terlihat bahagian potongan yang dilabel sebagai PCB (bagi mereka yang layak dikenakan cukai).

Sebagai seorang warganegara dan pekerja yang bijak, kenalah tahu sedikit sebanyak perihal PCB ini.

Apa itu PCB (Potongan Cukai Berjadual)?

“PCB adalah satu mekanisme potongan cukai pendapatan daripada saraan bulanan semasa pekerja mengikut Jadual Potongan Cukai Bulanan atau kaedah-kaedah lain yang diluluskan.”

Secara kasarnya, bolehlah dikatakan bahawa kita sedang membayar cukai pendapatan dengan kaedah bayaran ansuran secara bulanan.

Apakah jenis pendapatan yang layak dikenakan PCB?

“Pendapatan berkenaan dengan perolehan atau keuntungan daripada sesuatu pekerjaan contohnya gaji, upah, komisen, kerja lebih masa, elaun, yuran pengarah, tip, bonus/insentif, perkuisit, ganjaran, pampasan kerana kehilangan pekerjaan dan lain-lain.”

Apakah kaedah yang digunakan oleh majikan dalam menentukan jumlah PCB yang perlu dipotong?

Penentuan amaun PCB boleh ditentukan samada dengan kaedah pengiraan penggajian berkomputer atau merujuk kepada Jadual Potongan Cukai Bulanan yang boleh didapati di laman web LHDNM.

Bolehkah pekerja mengarahkan majikan supaya tidak membuat potongan PCB ke atas saraannya dengan alasan ingin membayar zakat pada hujung tahun?

“Tidak boleh kerana zakat belum dibayar.”

Dalam kes pembayaran zakat, seseorang itu perlulah membayar zakatnya pada hujung tahun daripada saku sendiri dahulu, dan seterusnya membuat tuntutan kembali kepada LHDNM melalui pemfailan cukai seperti biasa dengan mengemukakan resit zakat yang telah dibayar untuk mendapat semula amaun setara dari PCB yang telah dibayar.

Bagaimana jika seorang pembayar cukai telah mengemukakan borang nyata dan mendapati PCB beliau adalah kurang daripada jumlah cukai yang kena dibayar?

Pembayar cukai hendaklah menjelaskan perbezaan cukai yang kena dibayar pada atau sebelum 30 April.

Secara amnya, amaun PCB yang ditetapkan akan bergantung kepada kategori-kategori dibawah:

  • Julat saraan bersih bulanan
  • Kategori 1 – Bujang
  • Kategori 2 – Berkahwin & pasangan tidak bekerja
  • Kategori 3 – Berkahwin & pasangan bekerja
  • Bilangan anak – 0 hingga 20

Contoh petikan jadual PCB:

Contoh penentuan:

Ahmad, seorang pengurus dengan gaji RM5,250 status berkahwin (isterinya bekerja) dengan 4 orang anak. Berapakah amaun PCB yang sepatutnya dipotong oleh majikan?

Jawapan: Mengikut jadual, RM166.15 sebulan.

Sebagai perbandingan, mereka yang berpendapatan RM85,000 akan dikenakan potongan cukai di dalam lingkungan RM20,000 sebulan!

Dengan merujuk kepada jadual yang disediakan oleh LHDNM, kita boleh memeriksa samada potongan PCB yang dikira oleh majikan adalah selari dengan gaji dan status kategori kita yang berkenaan.

Sumber: Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia

Ditulis Oleh: Kamil Adlee

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!