Dividen KWSP Simpanan Syariah 6.4% Manakala Konvensional Sikit Lagi 7%

Alhamdulillah, selepas Hibah Tahunan dan Bonus Tabung Haji Meningkat 0.25% Bagi Tahun 2017 diumumkan beberapa hari yang lalu, kini giliran KWSP pula mengumumkan kadar dividen sebanyak 6.4% bagi simpanan syariah dan 6.9% bagi simpanan konvensional.

Untuk rekod kali terakhir KWSP mencatatkan dividen paling besar ialah pada 1999 iaitu sebanyak 6.84 peratus. Berikut merupakan sejarah pemberian dividen serta jumlah pengagihan mengikut tahun:

 

Sumber: Kumpulan Wang Simpanan Pekerja

Ini melibatkan jumlah pembayaran dividen bagi tahun 2017 berjumlah RM48.13 bilion, di mana RM44.15 bilion adalah untuk simpanan konvensional dan RM3.98 bilion untuk simpanan syariah.

Mengapa Terdapat Perbezaan Di Antara Dividen Konvensional Dan Patuh Syariah?

Kedua-dua kadar dividen yang diisytiharkan mencerminkan prestasi sebenar pelaburan bagi kedua-dua simpanan tersebut.

Di antara pelaburan dalam aset bukan Syariah adalah pelaburan dalam sektor kewangan yang telah merekodkan prestasi yang baik pada tahun 2017 seterusnya menyebabkan perbezaan dividen di antara kedua-duanya.

“Simpanan Syariah menunjukkan prestasi kukuh untuk pengisytiharan dividen pertama, sekali gus membuktikan ia mapan dan memberikan berita baik kepada ahli yang bertukar daripada Simpanan Konvensional. – Pengerusi KWSP, Tan Sri Samsudin Osman

Apakah Keuntungan Pendapatan Yang Dimaksudkan Sebagai Tidak Patuh Syariah?

Ia merujuk kepada semua keuntungan/ pulangan yang diperolehi daripada pelaburan bukan Syariah di mana ciri-ciri asasnya tidak patuh Syariah kerana ia adalah pelaburan berunsur riba’ seperti saham perbankan konvensional, pinjaman konvensional dan bon.

Pendapatan lain yang tidak mematuhi kriteria saringan Syariah yang diterima pakai oleh Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan pembekal indeks syariah lain adalah pendapatan pelaburan ekuiti dan hartanah yang memperolehi pendapatannya daripada pendapatan/sewa yang tidak patuh syariah dan nisbah kewangan (hutang dan tunai konvensional).

Masih Ramai Ahli KWSP Belum Bertukar Ke Simpanan Patuh Syariah

Setakat 31 Disember 2017, jumlah simpanan ahli adalah RM768.51 bilion, di mana RM67.76 bilion adalah di bawah simpanan syariah.

Berkuat kuasa 1 Januari 2018, seramai 71,658 ahli lagi telah bertukar ke simpanan syariah dengan jumlah simpanan sebanyak RM5.07 bilion.

Bagi Umat Islam Yang Belum Bertukar, Perlu Sucikan 64% Daripada Kadar Dividen

Simpanan SyariahSimpanan Konvensional
1. Kadar Dividen6.40%6.90%
2. Sumber DividenPelaburan Patuh Syariah 100%Pelaburan Patuh Syariah 36% +

Pelaburan Tak Patuh Syariah 64%

3. Penyucian Dividen Bagi Orang IslamTidak Perlu64% Daripada Jumlah Dividen

Contoh Pengiraan:
Jumlah Dividen KWSP Simpanan Konvensional 2017: RM10,000
Jumlah Dividen Yang Perlu Disucikan RM10,000 * 64% = RM6,400

Petanda Ekonomi Baik Tahun 2017

Dengan pengumuman hibah Tabung Haji yang meningkat, dan kini kadar dividen KWSP juga meningkat, kelihatan yang ekonomi Malaysia semakin baik.

Ditambah lagi dengan PM Umum Berita Baik Untuk Pelabur Saham di Bursa Malaysia, insyaAllah kita berada di landasan yang betul daripada segi ekonomi.

Jemput baca juga:

Previous ArticleNext Article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

SC Keluarkan Panduan untuk Pempengaruh Kewangan 

Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) telah mengemas kini Nota Panduan Penyediaan Nasihat Pelaburan (Nota Panduan). Ini berikutan peningkatan populariti pempengaruh kewangan (finfluencer) yang mempromosikan produk dan perkhidmatan pasaran modal  di media sosial, di samping mewujudkan kesedaran awam yang lebih besar. 

Kemas kini itu menjelaskan jangkaan kawal selia SC mengenai perkongsian finfluencer tentang pandangan kewangan dan cadangan mereka di media sosial. Matlamat SC adalah  untuk menegakkan keseimbangan pengawalseliaan terhadap aktiviti finfluencer kerana  khidmat nasihat pelaburan merupakan aktiviti terkawal di bawah undang-undang sekuriti. 

Khususnya, Nota Panduan menjelaskan bahawa aktiviti mempromosi produk pasaran  modal di platform media sosial mungkin memerlukan lesen daripada SC dalam keadaan  tertentu. Contohnya, perkongsian cerapan kewangan atau pengesyoran dalam mempromosikan produk pasaran modal tertentu kepada pengikut (followers) dengan jangkaan komisen atau ganjaran lain akan memerlukan lesen. 

Finfluencers harus mengambil perhatian bahawa penglibatan diri dalam aktiviti terkawal  tanpa lesen merupakan satu kesalahan yang boleh dihukum di bawah Akta Pasaran Modal  dan Perkhidmatan 2007 (CMSA). Mana-mana individu yang didapati bersalah boleh  didenda tidak melebihi RM10 juta atau penjara tidak melebihi sepuluh tahun atau kedua-duanya sekali. 

Untuk membimbing finfluencer dalam mematuhi CMSA, SC juga telah menerbitkan  maklumat grafik (infographic) dengan soalan lazim dan senarai semak. 

Finfluencer harus mengesahkan bahawa syarikat yang mereka promosi adalah dilesenkan  atau diluluskan oleh SC dengan menggunakan portal Semak Sebelum Labur SC. 

SC, dalam melaksanakan fungsi kawal selianya, memantau pasaran modal secara aktif  dan akan terus menangani sebarang perkembangan dan trend dengan, antara lain,  mengeluarkan panduan kepada orang ramai. SC akan mengambil tindakan, jika perlu, ke  arah memastikan pasaran yang adil dan teratur. 

Nota Panduan boleh dimuat turun di https://www.sc.com.my/regulation/guidance-notes and-guiding-principles dan maklumat grafik boleh didapati di  https://www.sc.com.my/investor-empowerment/info-on-finfluencer.