Setel dan Siti Khadijah menderma telekung bernilai RM100,000 kepada 98 rumah anak yatim dan kebajikan menerusi inisiatif Setulus Kasih

[Ki-Ka] Zulkifli Baharuddin, Pegawai Perhubungan Awam (Media) MyFundAction; Mohammad Munzir Aminuddin, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Siti Khadijah; Faizal Sulaiman, Ketua Pegawai Eksekutif Setel Express; dan Suraiya Jabarudin, Pegawai Perhubungan Awam (Korporat) MyFundAction, diiringi oleh para benefisiari MyFundAction.