Terbitan Sulung Sukuk Wakalah UDA Catat Langganan Lebih RM500 Juta

KUALA LUMPUR, 27 Jun (Bernama) — UDA Holdings Bhd telah menamatkan proses tawaran persendirian bagi penerbitan pertama Program Sukuk Wakalah dan berjaya mencatatkan langganan bernilai RM525 juta yang sepenuhnya oleh pelabur tempatan.

Terbitan ini adalah dalam bentuk Kertas Kerja Komersial Islam (ICP) dan Nota Kewangan Jangka Sederhana Islam (IMTN).

Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Ewon Benedick berkata kejayaan menerbitkan Program Sukuk Wakalah melebihi RM500 juta ini membuktikan keyakinan pelabur atas keupayaan UDA terus kekal relevan dan melaksanakan peranannya dalam pembangunan ekonomi negara.

“Saya juga ingin menyarankan UDA untuk meneroka potensi pembangunan ruang niaga di Sabah bagi membolehkan lebih ramai usahawan kecil dan sederhana mendapat faedah daripada penerbitan sukuk tersebut,” katanya dalam kenyataan pada Selasa.

Beliau berkata pada tahun ini nilai projek pelancaran baharu pembangunan UDA dianggarkan sebanyak RM1.3 bilion dan kesemua hartanah tersebut dibangunkan di kawasan strategik seluruh negara serta kawasan yang telah dikenal pasti akan meningkat nilai hartanahnya pada masa depan.

Sementara itu, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif UDA, Datuk Sr Mohd Salem Kailany berkata dana yang dikumpul akan digunakan untuk membayar semula pembiayaan sedia ada, membiayai projek pembangunan komersial, perumahan, perindustrian, pembangunan projek wakaf serta modal kerja.

Beliau berkata ia juga akan meletakkan UDA di landasan tepat untuk memastikan agenda pembangunan yang dirancang dapat dijalankan mengikut strategi yang telah ditetapkan.

“UDA yang kini mempunyai jumlah aset bernilai RM3.7 bilion turut memegang rizab tanah seluas 1,014 ekar (410.35 hektar) dengan taksiran harga pasaran RM2.6 bilion.

“Hasil daripada penerbitan sukuk ini dan juga perancangan strategik yang telah digariskan, UDA mampu untuk terus komited menjadi peneraju utama dalam sektor pembangunan hartanah negara,” katanya dalam kenyataan yang sama.

Bagi tahun ini, antara lokasi pelancaran projek yang telah dikenal pasti ialah di Johor, Pulau Pinang, Kedah, Kuala Lumpur, Selangor, Sarawak, Pahang dan Terengganu.

Beliau berkata inisiatif ini seiring dengan penjenamaan UDA iaitu ‘L.I.F.E.’ yang menekankan ciri-ciri legasi, integrasi, ketelitian dan memperkasa, seterusnya bergerak ke arah kelestarian.

Ia juga diharap dapat menyumbang ke arah kesejahteraan masyarakat bertepatan dengan nilai Malaysia Madani, katanya.

Penasihat utama tunggal untuk pelaksanaan program sukuk ini ialah RHB Investment Bank Bhd.

— BERNAMA

Previous ArticleNext Article

KWAP Lancarkan Dana Perintis Dengan Saiz RM500 Juta

Komitmen strategik untuk memperkasa syarikat pemula dalam sektor teknologi, memacu inovasi  dan menyokong daya tahan ekonomi 

• RM250 juta diperuntukan untuk pelaburan modal teroka yang berfokuskan Malaysia • RM250 juta diperuntukan untuk pelaburan terus ke syarikat pemula Malaysia yang  berpotensi tinggi 

Kuala Lumpur, 21 September 2023 – Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) [KWAP] hari  ini melancarkan Dana Perintis, yang disasarkan untuk memberi sokongan kepada ekosistem  modal teroka (VC) Malaysia. Dengan komitmen untuk melabur sehingga RM500 juta dalam  tempoh 18 hingga 24 bulan akan datang, KWAP mensasarkan inisiatif pemerkasaan syarikat  pemula untuk memacu inovasi dan menyokong daya tahan ekonomi.  

Dana Perintis yang dilancarkan oleh Menteri Ekonomi, YB Tuan Mohd Rafizi Ramli di Pejabat  KWAP hari ini telah diasaskan berdasarkan dua kategori strategik: pelaburan ke dalam modal  teroka yang memfokuskan Malaysia dan pelaburan terus dalam syarikat yang berada di tahap  permulaan. Dengan peruntukan sebanyak RM250 juta untuk setiap kategori, inisiatif KWAP ini  disasarkan untuk memacu pertumbuhan dalam landskap keusahawanan selari dengan komitmen  kelestarian KWAP sebagai salah satu organisasi yang menyokong Prinsip Pelaburan  Bertanggungjawab Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.  

“KWAP menyedari potensi untuk berinovasi serta pertumbuhan dalam ekosistem peringkat awal  di Malaysia,” kata Encik Hazman Hilmi Sallahuddin, Ketua Pegawai Pelaburan di KWAP. “Kami  berbangga untuk memperkenalkan Dana Perintis, sebuah inisiatif yang menyokong komitmen  untuk memacu pertumbuhan industri syarikat pemula di Malaysia. Dengan Dana Perintis, kami  bukan sahaja menyalurkan modal kewangan, tetapi juga melabur kepakaran, sumber dan  komitmen untuk melihat syarikat pemula Malaysia berjaya melangkah ke pentas dunia,  terutamanya untuk syarikat yang disokong secara terus.”  

Sebagai salah satu daripada pelabur terkemuka di Malaysia, KWAP berhasrat untuk memainkan  peranan penting dalam memacu negara ke arah ekosistem peringkat awal yang 

memberangsangkan. Dengan melabur secara strategik dan menangani jurang kritikal, KWAP  menyasarkan untuk menggerakkan trajektori pertumbuhan landskap syarikat pemula, dan  memperolehi pulangan risiko terselaras yang menarik kepada pihak berkepentingannya. 

Sebahagian besar daripada dana sehingga RM250 juta akan disalurkan kepada pelaburan ke  dalam dana modal teroka dengan pendedahan berfokuskan kepada Malaysia. Ini selari dengan  wawasan KWAP untuk menyokong dan membangunkan ekosistem teroka yang mampu berdiri  sendiri. Modal teroka ini akan berfungsi sebagai pemangkin dinamik, memupuk inovasi dalam  kalangan syarikat pemula dan memberikan dana yang mencukupi bersama bimbingan yang  sewajarnya. Pelaburan strategik KWAP akan merangkumi keseluruhan spektrum perjalanan  syarikat pemula – daripada syarikat pemacu kepada syarikat pengurus pertumbuhan. Ini akan menyumbang kepada pematangan keseluruhan ruang modal teroka di Malaysia. Selari dengan  pelaburan dana, RM250 juta lagi akan didedikasikan kepada pelaburan terus ke dalam syarikat  yang berpotensi di peringkat awal. Ini membuktikan komitmen KWAP dalam memupuk syarikat  pemula melalui fasa pertumbuhan dan pengembangan.  

“Kami berdedikasi untuk memperkasa syarikat pemula dan PKS, menyokong tenaga kerja, dan  memupuk inovasi. Dalam mencapai visi ini, KWAP telah mengenalpasti beberapa syarikat pemula  berpotensi untuk dilabur, yang kini menggajikan kira-kira 1,000 rakyat Malaysia daripada pelbagai  latar belakang,” tambah Hazman Hilmi. 

Pelancaran Dana Perintis ini selari dengan inisiatif Ekonomi Madani dan mencerminkan fokus  KWAP dalam memperkasa pertumbuhan PKS, memacu perkembangan ekonomi serta  menyumbang kepada masa hadapan keusahawan di Malaysia.  

Dalam fasa KWAP melaksanakan inisiatif ini, KWAP akan terus menggalas peranan dan komitmen  kepada komuniti pesara yang merupakan pemegang taruh utama kami, untuk merangsang  pertumbuhan dana pencen, dan membolehkan KWAP memenuhi amanahnya selari dengan  slogannya “Teman Persaraan Anda”.